Franciscusschool

De Franciscusschool is een katholieke school voor basisonderwijs. Vanuit deze christelijke levensvisie is de school in principe toeganke­lijk voor alle leerlingen ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging.

We vinden het van belang dat de kin­deren van nu later in de samenleving op volwaar­dige wijze met elkaar omgaan en samenwerken. Wij leren de leerlingen dat er een veelheid van opvattingen bestaat, dat wij respect voor elkaar moeten opbrengen en dat wij met verschillen om moeten leren gaan.

Wij gaan er vanuit dat de ouders de visie van de school respecteren en zich conformeren aan de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is.

Contactgegevens

Website: www.franciscus-school.nl

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op