29 juni 2020

Franciscusschool

We vinden het van belang dat de kin­deren van nu later in de samenleving op volwaar­dige wijze met elkaar omgaan en samenwerken. Wij leren de leerlingen dat er een veelheid van opvattingen bestaat, dat wij respect voor elkaar moeten opbrengen en dat wij met verschillen om moeten leren gaan.

Wij gaan er vanuit dat de ouders de visie van de school respecteren en zich conformeren aan de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is.

Contactgegevens

Website: www.franciscus-school.nl