19 juni 2020

World Class Maintenance

Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onze projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht.

Innovatieprojecten en Fieldlabs
We voeren crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlabs waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren.

Waarom partner?

World Class Maintenance, als landelijke netwerkorganisatie voor smart maintenance, is partner van Techport. In het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven ondersteunt WCM bij het opstarten en versnellen van innovatieprojecten. De doelstelling is 100 % voorspelbaar onderhoud voor de Nederlandse industrie.

Contactgegevens

Website: WCM
Twitter: WCM
LinkedIn: WCM
Contactpersoon: Paul van Kempen