World Class Maintenance

WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen we door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen.

Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onze projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht.

Innovatieprojecten en Fieldlabs
We voeren crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlabs waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren.

Waarom partner?

World Class Maintenance, als landelijke netwerkorganisatie voor smart maintenance, is partner van Techport. In het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven ondersteunt WCM bij het opstarten en versnellen van innovatieprojecten. De doelstelling is 100 % voorspelbaar onderhoud voor de Nederlandse industrie.

Contactgegevens

Website: WCM
Twitter: WCM
LinkedIn: WCM
Contactpersoon: Paul van Kempen

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op