29 juni 2020

Technisch College Velsen / Maritiem College Velsen

In de onderbouw krijgen de leerlingen al ongeveer 10 lesuren per week les in techniek. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het aanleren van ambachtelijke vaardigheden maar er wordt ook volop aandacht besteed aan Smart Technology. Na het tweede leerjaar starten leerlingen met een gekozen profiel. Het aantal uren techniek bedraagt in de bovenbouw ongeveer 15 per week. De bovenbouwleerlingen leren ook in de praktijk, bijvoorbeeld door het lopen van stage, bedrijfsbezoeken en onze maritieme leerlingen door de lessen op onze opleidingsschepen.

Waarom Techport?

Samen met andere onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven willen we werken aan goed technisch onderwijs in deze regio.

Contactpersoon

Website: www.technischcollegevelsen.nl / www.maritiemcollegeijmuiden.nl
Facebook: Technisch College Velsen / Maritiem College Velsen
Contactpersoon: Frank Out