Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland is een samenwerkingsverband van 24 vmbo-scholen, 60 scholen uit het primair onderwijs, het Nova College en het bedrijfsleven. Samen zetten we ons in voor sterk en bereikbaar techniekonderwijs op het vmbo.

Sterk Techniek Onderwijs doet onder andere gezamenlijke investeringen in techniekpromotie in het primair onderwijs, LOB-activiteiten voor techniek aan te bieden en leerlijnen en programmatische aansluiting met het ROC te bevorderen.

Waarom partner?

Sterk Techniek Onderwijs en Techport hebben deels gezamenlijke doelen. Door samenwerking en bundeling van inzet wordt het bereik en effect van de activiteiten groter.

Contactgegevens

Website: www.techportal.nl
Contactpersoon: Quirien van Ooijen

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op