19 oktober 2021

Rabobank Haarlem-IJmond

Waarom Techport?

Met de samenwerking in het aanbod van de programmering en wervingsactiviteiten wordt een duidelijke koppeling gelegd vanuit de Rabobank met de regio én met onze ambitie om duurzame groei van ondernemers te stimuleren. Als trotse partner van de Techport Innovatie Roadmap streven wij er niet alleen naar zoveel mogelijk innovaties te helpen aan een financiering, maar ook om onze kennis en ons netwerk binnen het netwerk te delen. Het programma wordt verder uitgebouwd en onze ambitie is om de samenwerking en betrokkenheid steeds verder te intensiveren. De uitbreiding kan zich uiten in een verbreding van geografisch bereik, verdieping in thematiek, verdieping in sectoren en uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven en de betrokkenheid van de industrie.

Contactgegevens

Website: Rabobank Haarlem-IJmond
LinkedIn: Rabobank