Rabobank Haarlem-IJmond

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Waarom Techport?

Met de samenwerking in het aanbod van de programmering en wervingsactiviteiten wordt een duidelijke koppeling gelegd vanuit de Rabobank met de regio én met onze ambitie om duurzame groei van ondernemers te stimuleren. Als trotse partner van de Techport Innovatie Roadmap streven wij er niet alleen naar zoveel mogelijk innovaties te helpen aan een financiering, maar ook om onze kennis en ons netwerk binnen het netwerk te delen. Het programma wordt verder uitgebouwd en onze ambitie is om de samenwerking en betrokkenheid steeds verder te intensiveren. De uitbreiding kan zich uiten in een verbreding van geografisch bereik, verdieping in thematiek, verdieping in sectoren en uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven en de betrokkenheid van de industrie.

Contactgegevens

Website: Rabobank Haarlem-IJmond
LinkedIn: Rabobank

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op