29 juni 2020

Montessorischool Beverwijk

Naast goed reken- en taalonderwijs krijgen de leerlingen op de Beverwijkse Montessorischool volop de gelegenheid om zich vaardigheden eigen te maken die de toekomst van een ieder vraagt: zelfstandigheid/zelfredzaamheid, een ondernemende en onderzoekende houding, communicatieve vaardigheden, verantwoordelijkheid, leren leren, creativiteit en flexibiliteit.

Het pedagogische klimaat op de Montessorischool zorgt voor rust, veiligheid, eigenheid, vertrouwen, betrokkenheid en warmte. De Montessorischool is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw aan de Laan van Blois 100. In 2019 heeft er nieuwbouw plaatsgevonden en is er in het schoolgebouw ruimte gecreëerd om onderwijs in de 7 werelden van technologie tot volle wasdom te laten komen. Ook het schoolplein is onderhanden genomen en getransformeerd in een prachtige, groene speelplek voor alle leerlingen.

Naast de vaste groepsleerkrachten heeft de school ook vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, drama en muziek. De school werkt samen met het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, het Centrum voor de Kunsten en is een enthousiaste Techport partner.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website en langskomen mag natuurlijk altijd. Van harte welkom en graag tot binnenkort!

Waarom Techport?

“Door het kind naar een nieuwe wereld” is een bekend citaat van Maria Montessori. De 7 werelden van technologie zijn van nu en van de toekomst. Alle leerlingen, meisjes en jongens, laten kennismaken met en enthousiast maken voor die 7 werelden is een belangrijke opdracht voor het primair onderwijs.

Contactpersoon

Website: www.montessoribeverwijk.nl
Facebook: Montessori Beverwijk
Contactpersoon: Herke van Beek en Sem Bleeker