Kompas / Waldorf aan zee

Het Kompas beschouwt zich als een instelling waar in de eerste plaats onderwijs gegeven wordt. De maatschappelijke en opvoedkundige context is van invloed op het onderwijs dat gegeven kan worden, zowel voor de school als geheel als voor ieder kind individueel.

Het Kompas is een algemeen christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de christelijke levensbeschouwing zijn leidraad bij het handelen. De school is een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander en voor het andere centraal staat.

Waldorf aan zee

Waldorf aan Zee is een startende vrij schoolstroom onder de vleugels van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs. De plek van deze school is in één van de Kompasscholen aan de Heerenduinweg (locatie Oost), prachtig gelegen tegenover het bos. Er is één kleuterklas en op 17 augustus 2020 komt daar een klas 1-2 combinatie (groep 3-4) bij.

Contactgegevens

Website: www.kompas-atlant.nl

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op