24 september 2021

HVC

Wij helpen onze aandeelhouders – 44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland – bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik. Voor een schone energievoorziening halen wij duurzame energie (warmte, elektriciteit en groen gas) uit zon, wind, aardwarmte en afval. Daarnaast zetten we ons in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dit doen we door inwoners te stimuleren en te helpen hun afval goed te scheiden zodat wij het apart kunnen inzamelen en verwerken. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten.

Waarom Techport?

Stefan Schilp, praktijkcoördinator van de afdeling “opleiding en ontwikkelen” bij de HVC en verantwoordelijk voor de plaatsing van stagiairs op MBO niveau 4 voor de Businessunit Energie uit Afval in Alkmaar en Dordrecht: “Wij zoeken op verschillende gebieden de samenwerking met Techport omdat wij het belang van samenwerken in de regio belangrijk vinden, het kunnen leren van elkaar. Ook zien we al een aantal jaren dat het krijgen van goed opgeleid personeel voor de technische vakken steeds schaarser wordt. Ook aan de voorkant zien we dat de instroom van jongeren die kiezen voor een technische opleiding de laatste  jaren aan het afnemen is. Daarom vinden wij het belangrijk dat er verschillende initiatieven ondernomen worden om dit probleem aan te pakken, Techport is hier erg actief in en daarom deze samenwerking. We hopen uiteindelijk dat er meer instroom is bij de technische opleidingen en dat de opleidingen goed aansluiten bij het bedrijfsleven.”

Contactpersoon

Website: HVC
Contactpersoon: Stefan Schilp