17 december 2020

Het Molenduin

Het Molenduin bereidt jongeren van twaalf tot achttien jaar voor op werken in de branches ‘groen’, techniek, horeca of verzorging.

Leerlingen maken vanaf leerjaar één volop kennis met de praktijk. Met begeleiding van hun mentor doen zij op de werkvloer leerwerkervaring op. In de jaren erna volgt steeds meer stage. Ook óp school leren zij vooral in de praktijk en op uitdagende leerwerkplekken in en rond de school. Theorie is zoveel mogelijk gericht op de beroepscompetenties die leerlingen nodig hebben. Zo mogelijk halen leerlingen certificaten die zij goed kunnen gebruiken in de beroepspraktijk.

Jongeren doen vakkennis op en leren ‘werknemer’ zijn. Wij helpen ze in een veilige, gestructureerde omgeving om hun arbeidscompetenties te ontwikkelen.

Op tijd komen, samenwerken, hulp vragen, veilig werken: je hebt het allemaal nodig op de arbeidsmarkt. Ook op hun stageplek begeleiden wij leerlingen goed, samen met de praktijkopleider van het stagebedrijf. Zo komt talent tot bloei.

Contactgegevens

Website: www.molenduin.nl/Home