Gemeente Heemskerk

Van oorsprong is Heemskerk een klein dorp met veel landbouw. De gemeente maakte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een stormachtige groei door de toenemende vraag aan woonruimte voor werknemers van de staalfabriek Hoogovens (Corus/Tata Steel).

Heemskerk bestaat uit twee hoofdgebieden: het uitgestrekte Noordhollands duinreservaat (5 kilometer), begrensd door het brede Noordzeestrand, en het woongebied met veel ruimte en groen. Daarnaast heeft Heemskerk een groot tuindersgebied met veel kassen en twee bedrijventerreinen. Een daarvan, De Trompet, geldt als een landelijk voorbeeld voor duurzaamheid en zuinig energiegebruik.

Waarom Techport?

Voor de IJmond, waar de gemeente Heemskerk onderdeel van is, is de maak- en onderhoudsindustrie van groot belang. Om toekomstbestendig te zijn, is regionale samenwerking van verschillende partijen (bedrijven, onderwijs en overheid) essentieel. Techport is dit netwerk! Alleen samen maken we de ambities waar en de gemeente Heemskerk doet dan ook graag mee!

Contactgegevens

Contactpersoon: Loes van Swol-Noomen
LinkedIn: Heemskerk
Twitter @gem_heemskerk
Facebook: Gemeenteheemskerk
Instagram: gemeente_heemskerk
Website: www.heemskerk.nl

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op