27 mei 2021

FIX Maakonderwijs

FIX Maakonderwijs is een nieuw lesprogramma op het snijvlak tussen kunst en technologie voor het basisonderwijs in de IJmond. Initiatiefnemers zijn Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk. Techport is een samenwerkingspartner.

We leven in een maatschappij die steeds sneller digitaliseert en waarin technologie de norm is geworden. Tegelijkertijd zien veel mensen technologie als iets dat moeilijk en ongrijpbaar is, waardoor er steeds meer afstand ontstaat tussen hedendaagse producten of processen en haar gebruikers. Om deze kloof te dichten heeft Nederland burgers nodig met vaardigheden van en voor de 21ste eeuw. Het is van belang dat kinderen naast mediawijsheid en informatica ook andere vaardigheden leren die onmisbaar zijn in deze tijd: van oplossingsgericht denken en creativiteit tot ondernemen en samenwerken.

Maakonderwijs is leren (door te) maken en verbindt creativiteit met technologie. FIX Maakonderwijs staat volledig in het teken van onderzoekend en ontwerpend leren. Door zelf te onderzoeken hoe iets gemaakt is of gemaakt zou kunnen worden, leer je problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. Op deze manier leidt ‘maken’ tot nieuwe kennis, inzichten en eindeloze mogelijkheden.

Contactgegevens

Website: FIX Maakonderwijs
Contactpersoon: Pam Toonen