26 oktober 2022

DOPS Recycling Technologies B.V.

DOPS Recycling Technologies is net gestart. Zij hebben een technologie ontwikkelt waarbij afval niet meer hoeft te worden verbrand. Roeland Jan Dijkhuis is medeoprichter en CEO van het bedrijf. Roeland Jan: “We voeren de ontwikkeling stapsgewijs uit, daarom bouwen we nu een laboratoriumreactor en daarna een pilot. De labreactor gaat begin 2023 in bedrijf en de pilot een jaar tot anderhalf later”.

Naast dat Techport DOPS Recycling Technologies geholpen heeft het accelerator programma van Go!NH te ontwikkelen, hebben zij nog een belangrijke reden waarom zij besloten om lid te worden van Techport. Roeland Jan: “We willen graag een band opbouwen met opleidingsinstituten, zodat leerlingen bij ons de studie in de praktijk kunnen brengen. Door een leertraject in de vorm van een stage of opdracht willen wij leerlingen kennis laten maken met onze technologie. Wij hebben zelf ervaren dat het erg belangrijk is om tijdens je studie in contact te komen met bedrijven in de industrie. Op deze manier heb je als student een stap voor op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook belangrijk dat we mensen vinden die passen bij ons bedrijf en graag willen helpen om ons bedrijf te laten groeien. Als we stageplekken, leerplekken of open posities hebben dan zullen we dat kenbaar maken op onze website”.

Binnenkort gaat DOPS Recycling Technologies aan de slag met de pilot in de IJmond. Daarom is aansluiting bij netwerk van Techport ook erg belangrijk. Roeland Jan: “Voor het bouwen van de pilot zijn onder andere mensen, een terrein, een vergunning en een of meerdere potentiële klanten nodig. Het netwerk van Techport zou dat allemaal kunnen bieden”.