BeterBusiness

BeterBusiness is het ondernemersplatform in de Metropoolregio Amsterdam. Door middel van het zorgvuldig verbinden van haar aangesloten partners vergroot BeterBusiness de businesskansen, wordt waardevolle kennis gedeeld en inspireren de partners elkaar.

ORGANISATIES, BESTUURDERS EN ONDERWIJS ONDERNEMEN SAMEN
Met een platform bestaande uit ondrnemers, bestuurders, en het onderwijs –de Triple Helix- ontstaan kansen om zichtbaar en impactvol zaken te doen. Daarbij hebben we een sterke samenwerking met belangen- en koepelorganisaties. Zo vinden we nationaal én internationaal onze weg voor de vragen van onze partners.

HET BUSINESSPLATFORM
BeterBusiness legt de verbinding tussen partners en hun ideeën, vragen en initiatieven. Dat gebeurt via de bedrijfsbezoeken, online meetings, vlogs, de besloten LinkedIn groep, en natuurlijk: persoonlijk contact. De successen delen wij graag met de andere partners, waaruit weer nieuwe verbindingen ontstaan. Dat gebeurt niet alleen in de eigen branche, maar ook cross sectoraal.

Waarom Techport?

BeterBusiness is trots op de wederzijdse samenwerking met Techport. Door kennis en krachten te delen, ontstaan mooie kansen voor de partners. Met een gezamenlijke focus op de toekomst kunnen Techport, BeterBusiness en andere strategische samenwerkingspartners de business in de MRA nog sterker maken.

Contactgegevens

Website: www.beterbusiness.nl
LinkedIn: BeterBusiness
Contactpersoon: Brigitte Paulissen

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op