26 juni 2020

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports creëert duurzame economische groei en werkgelegenheid voor haar leden, door haar netwerk te laten functioneren als een ecosysteem, dat;

  • Onderlinge samenwerking, synergie en handel stimuleert
  • Kennis verzamelt, deelt en ontwikkelt
  • Strategisch groeit om sterker te worden door het werven en aantrekken van leden naar de regio
  • Afstemming faciliteert met partners en regionale opleidingen voor het klaarstomen van geschikt personeel
  • Het Noordzeekanaalgebied als dé regio voor offshore energie in Nederland neerzet

Waarom Techport?

Voor de kust van IJmuiden staat veel te gebeuren. Met de ontwikkeling van de parken Hollandse Kust Noord, Zuid, West en IJmuiden Ver gaat het aantal windturbines voor de kust van IJmuiden tot en met 2030 minimaal vertienvoudigen en het opgewekt vermogen minimaal twintig maal zo hoog zijn als het vermogen dat met de bestaande parken wordt opgewekt.

Om dé uitvalsbasis van bestaande en nieuwe windparken op zee te zijn moet de regio investeren in een aantal vestigingplaatsfactoren; beschikbare ruime, beschikbaar arbeidspotentieel en een keten van innovatieve bedrijven. Techport speelt daarin een rol als aanjager van de samenwerking tussen het onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor een toekomstgerichte en duurzame maak- en onderhoudsindustrie.

Contactgegevens

Website: www.ayop.nl
Contactpersoon: Dorothy Winters
Linkedin: AYOP
Twitter: AYOP