25 september 2020

Van kennis naar succesvolle business

Het samenwerken in een fieldlab biedt kansen en vraagt ook verandering in de manier van werken. Zoals Darwin als zei: “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”

De maakindustrie verandert in rap tempo. Nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren bieden ook kansen voor een effectievere vorm van onderhoud. Een aanpak waarmee faal- gedrag slijtage voorspelbaar wordt en onderhoud ‘just in time ‘plaatsvindt. Door sensortechnologie en data analytics wordt onderhoud slimmer, duurzamer en efficiënter en wordt installatiedata sturend voor productie. Hier is nog veel voordeel te behalen. Nog maar 3% van de sensordata in de industrie wordt gebruikt voor onderhoudsdoeleinden. In het Fieldlab werken partners samen aan 100% voorspelbaar onderhoud van installaties in de maak- en procesindustrie. 

De partners van het fieldlab zijn organisaties samen die beschikken over complementaire skills en resources. Leveranciers van sensoren die data genereren, zoals Semiotic Labs door middel van spanningsmetingen en IJssel Predictive door trillingsmetingen, werken bijvoorbeeld samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in data-analyse en data-visualisatie zoals de VU en FACTA. Daarnaast is ook een belangrijke rol weggelegd voor eindgebruikers zoals de engineers van Tata Steel die beschikken over de kennis van de productie installaties om de data die wordt gegenereerd door de sensoren te kunnen interpreteren en helpen te begrijpen. 

Door deze unieke combinatie aan kennis en vaardigheden kan inzicht in de werking en optimalisatie van installaties worden verbeterd. In het fieldlab onderzoeken ook we ook welke nieuwe business modellen passen van dit soort samenwerkingen, ook wel ecosystemen genoemd.

Meer lezen over de verschillende ecosystemen en samenwerken hierin? Lees dan de blog van Dennis van Kampen van de VU, partner van het Fieldlab.