28 januari 2021

Tiny House bij Kennemer College Beroepsgericht

Duurzaam samenleven is de rode draad in het curriculum van het Kennemer College Beroepsgericht. Maar duurzaam leven moet ook tastbaar en zichtbaar worden. Om de daad bij het woord te voegen en ontwikkelingen aan te jagen is het Kennemer College onlangs gestart met het project ‘Tiny House’.

Leerlingen van de school ontwerpen, construeren en bouwen een energieneutraal en zelfvoorzienend klein huis. Er wordt geen water, elektra of andere energie toegevoerd. In water wordt voorzien door regenwater op te vangen en te hergebruiken na filtering in een ecosysteem. Elektrische energie wordt opgewekt met zonnepanelen en water wordt zoveel mogelijk verwarmd in een zonnecollector. Binnen dit project wordt samenwerking tussen leerlingen van de school, met leerlingen van het Nova College en crossovers, waarin techniek wordt verbonden met andere niet technische profielen, gestimuleerd. Ook basisscholen kunnen een workshop volgen om kennis te maken met de duurzame technieken van een Tiny House.

Het bouwwerk wordt op dit moment in de werkplaats van het Kennemer College door leerlingen onder begeleiding van een docent in vervoerbare delen vervaardigd. Op de bouwplaats zal in korte tijd het bouwwerk worden gebouwd en afgemonteerd, ondersteund door mbo-studenten en tevens onder begeleiding van het lokale bedrijfsleven.

Dit project wordt mede mogelijk is gemaakt door Sterk Techniek Onderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland, waarin ook Techport een van de partners is.

Wil je meer weten of het project? Of heb je materialen of misschien wel kennis die je beschikbaar wilt stellen? Mail dan naar: r.huijpen@kennemercollege.nl.