25 januari 2023

Techport-bedrijven starten gezamenlijke zoektocht naar vakkrachten

Techport-bedrijven zijn samen begonnen met de zoektocht naar vakbekwame krachten. Door middel van de bijeenkomst ‘Werkgevers: aan de slag met de werkgeverscan’ bracht Techport de technische bedrijven uit de regio samen, zodat men ervaringen en oplossingen konden uitwisselen voor het personeelstekort.

Er zijn 22 bedrijvenscans afgenomen bij bedrijven in de regio waarin duidelijk naar voren komt welk beleid, welke processen, structuren en activiteiten al aanwezig zijn om duurzame zij-instroom mogelijk te maken.

Geen Focus op zij-instromers

Uit de scans blijkt dat Techport-bedrijven momenteel nog geen specifieke activiteiten ondernemen gericht op het werven van zij-instromers. De werkgevers richten zich vooral op technische vakmensen die van het mbo afkomen. Bij een aantal bedrijven zijn wel een aantal zij-instromers aangenomen met wisselende ervaringen. Zij geven aan dat mensen met een andere achtergrond vaak nog niet de ‘taal’ van het technische bedrijf spreken en dat de begeleiding op de werkvloer vaak intensiever is.

Meer recruiters dan vakmensen

Er zijn meer recruiters dan vakmensen die aan de slag kunnen. Wanneer er een vacature wordt uitgezet door een bedrijf dan hebben ze er een dagtaak aan om recruiters netjes te woord te staan. Bedrijven geven ook aan eigenlijk geen vacatures te plaatsen’ In de huidige (krappe) arbeidsmarkt, gericht op economische groei van een bedrijf blijkt dat bedrijven vooral personeel bij elkaar wegkopen of inhuren via uitzendbureaus.

Met elkaar vissen in dezelfde vijver

Van de bedrijven werkt 33% samen met een opleider zoals Nova College, Harpotech, Installatiewerk Beverwijk en Tetrix. In de regio werkt 15% van de beroepsbevolking in de onderhoud- en maakindustrie. Mensen met een mbo werk- en denkniveau zijn bereid om dagelijks 5 km te reizen naar het werk. Als je de groep bekijkt vissen wij met elkaar in dezelfde vijver die niet vanzelf vermenigvuldigd.

Om het aantal mensen in de techniek uit te bereiden gaat Techport op basis van de uitkomst van de scans met de Techportbedrijven een ‘hands on’ strategie ontwikkelen voor zij-instromers. Wil je ook meedenken over gezamenlijk werven van zij-instromers, opleiden, matchen via één loket, gericht op skills? Meld je dan aan. Vragen of interesse? Neem dan contact op met Suzan Buss (suzan.buss@techport.nl)