25 november 2023

Jubileumevent – Techport 10 jaar – Think Global, Act Local

Techport 10 jaar
Tien jaar geleden, op 12 december 2013, werd Techport opgericht om de regionale samenwerking te versterken. Sindsdien is het Techport netwerk gegroeid, hebben we samen veel bereikt en hebben we nog grotere ambities. Techport is here to stay! We vieren het jubileum door tien maanden lang, van januari tot en met oktober 2024, inspirerende verhalen te delen van pioniers, bedenkers, makers, opleiders, innovators, kwartiermakers en aanjagers uit het netwerk van Techport.

Op 10 januari was de aftrap van dit jubileumjaar tijdens een feestelijk maar ook inhoudelijk netwerkevent.
Het programma van deze middag in vogelvlucht: Jessica Peters-Hondelink, directeur-bestuurder van de Amsterdam Economic Board feliciteerde Techport. Daarna vertelde Henno van Horssen, programmadirecteur van Techport, over de behaalde successen en de ambities voor de toekomst. Spreker en auteur Jos Ahlers nam het publiek mee naar de wereld van ‘Gen Z‘ en hoe deze generatie denkt over de wereld, geld, communicatie en werk. Theo Koster introduceerde het nieuwe partnermodel ‘Techportbedrijf Plus‘. Het bedrijf Intures nam van hem het eerste Techportbedrijf Plus certificaat in ontvangst. Op het podium vertelden vervolgens Techportscholen en Techportbedrijven hoe zij werken aan de doelstellingen van Techport, en wat ze nodig hebben om verder te komen. De pubquiz die daarna volgde werd gewonnen door het team met de naam ‘Green Mix’. Daarna was het tijd voor een borrel met een toost op Techport en op het nieuwe jaar.

Bekijk hier de terugblik: