4 december 2019

Recept optimaliseren met behulp van data

In het fieldlab Smart Maintenance Techport staat het toepassen van verschillende type metingen met sensoren om de staat van een installatie te bepalen centraal. Hoe dit in de praktijk werkt, wordt nu ervaren op de Beitsbaan 22 van asset-owner Tata Steel IJmuiden. IJssel en Semiotic Labs hebben hun sensoren geplaatst en de eerste data wordt verzameld. Tijdens het eerstvolgende geplande onderhoud worden hier de sensoren van SKF aan toegevoegd.

Hans Sintemaartensdijk: “Mijn droom is een dashboard dat in één oogopslag laat zien of de machine zich happy voelt of niet, ongeacht welk product er wordt gedraaid.”

Variabelen in beeld brengen

Binnen het fieldlab is gekozen voor een project op de Beitsbaan 22 omdat deze veel variabelen kent en er nog onvoldoende zicht is in hoe de verschillende bridles los van elkaar en in samenhang onder verschillende omstandigheden functioneren. De sensoren van Semiotic Labs meten elektrische signalen vanuit de schakelkast, de sensoren van IJssel en SKF meten de trillingen van de baan zelf. De wisselende belasting van de bridles door de verschillende staalsoorten maakt het interessant om te zien hoe de sensoren het samenspel tussen de bridles teruggeven. Derek Benner van Semiotic Labs: “We weten bijvoorbeeld dat het staal op sommige momenten de motoren aandrijft in plaats van andersom. Door de data uit de sensoren zijn we nu in staat om in kaart te brengen hoe en wanneer dit gebeurt en wat het effect is.”

Derek Benner: “Het combineren van verschillende meettechnieken geeft een breder beeld van faalmechanismen en wat de effecten hiervan zijn. De technieken versterken elkaar en dat wordt zichtbaar.”

Brede betrokkenheid

De sensoren van IJssel en Semiotic Labs zijn in nauwe samenwerking met de bedrijfschef, onderhoudsmanager en de engineers geïnstalleerd. Hans Sintemaartensdijk: “Het enthousiasme binnen het project is groot, er zijn weinig woorden nodig om veel voor elkaar te krijgen. We bepalen met elkaar wat we willen onderzoeken en de onderzoeksvraag vormt zich al doende steeds verder.” David Andreas van IJssel vult aan:  “In het project komt veel samen. De medewerkers zijn geïnteresseerd in wat we doen en naar het potentieel. Veel operators hebben gevoel bij wat er speelt op de baan en willen weten wat ze daar straks van terug zien in het dashboard.”  Derek beaamt dit: “Partners werken goed samen, we komen veel bij elkaar waardoor je elkaar, elkaars product en ook je eigen product beter leert kennen. Wat we doen op de Beitsbaan 22 is echt nieuw.”

David Andreas: “We verkennen met elkaar een nieuw terrein en leren door te doen. Deze samenwerking gaat verder dan het eigen systeem.”

Data combineren

Via draadloze 4G verbinding zijn de sensoren met de cloud verbonden en wordt de data zichtbaar in nu nog verschillende dashboards. Derek over deze aanpak: “Binnen het fieldlab delen we de data van de sensoren met elkaar en kunnen we de verschillende technieken vergelijken en optimaliseren. En het is een samenspel met de procesoperators. De combinatie van hun proceskennis en onze kennis van conditie monitoring maakt dat we goed in staat zijn om faalmechanisme in kaart te brengen.” De volgende stap is de data uit de verschillende sensoren te combineren in een dashboard om zo in één oogopslag te kunnen zien hoe het geheel functioneert. Hans omschrijft het als het recept optimaliseren. “Als je weet wat probleemloos loopt en wat niet, kun je hier op inspelen met specifieke acties. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Uit de grafieken werd een fenomeen zichtbaar waar we nu gericht verder naar kunnen kijken.” David: “We zien allemaal een deel van het spectrum en de vraag is, zien we vanuit de verschillende signalen hetzelfde. Daarvoor is nog veel nodig, denk bijvoorbeeld aan synchronisatie, maar dat is wel de fase die we nu ingaan.”

Het dashboard wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA), onderdeel van de VU, die ook partner is van het fieldlab. Zou de droom van Hans Sintemaartensdijk realiteit worden? We houden u op de hoogte.