30 juni 2020

Maakindustrie dient plannen in voor innovatief onderwijs

Techport heeft samen met lokale bedrijven, scholen en overheden een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er is een programma in voorbereiding om de technische opleidingen goed aan te laten sluiten bij de snel veranderende technieken, met focus op slim onderhoud. 

Het ROC Nova College is penvoerder van de aanvraag. Andere betrokken partijen zijn stichting MyTec bedrijven, Tata Steel, Facta, Microtechniek, GWOC, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Technisch College Velsen, Kennemer College, gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland.Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.