29 april 2021

Meer meiden in de techniek

Danielle van der Mark is programmaleider Kiezen voor Technologie bij Techport en heeft met de activiteiten die zij organiseert het doel om leerlingen, docenten en ouders een goed, actueel en positief beeld te geven van de kansen in de techniek en technologie. Danielle: “In 2021 richten wij ons meer op meisjes, leerlingen met een migratie achtergrond en op ouders.”

Er wordt al jarenlang geroepen dat er een tekort aan mensen is in de techniek, maar tegelijkertijd laten we veel potentieel liggen. Doordat er onderzoek is gedaan hoe dit komt, komen er feiten boven tafel waar je wat mee kan en mee moet. Zo blijkt dat van de 20% van de mensen die in de techniek werkt, maar 6% vrouw is. Ook blijkt dat als jongeren met een migratieachtergrond even vaak voor een technische mbo-opleiding kiezen als jongeren zonder migratieachtergrond, er dan 14.000 mbo-studenten techniek méér zouden zijn! Danielle: “Er is uit onderzoek nog iets naar voren gekomen wat ik niet alleen opvallend vind, maar ook schokkend: jongeren met migratie achtergrond en ook vrouwen in de techniekwereld worden geconfronteerd met discriminatie. Met alleen blijven benadrukken dat techniek overal is en ook nodig en leuk, kom je er wat mij betreft dus niet. Het gaat dus ook om beeldvorming en cultuurverandering.Wat we al doen met onze inspanningen in deze regio, maar waar we ons nóg meer bewust van moeten zijn, is dat in het onderwijs beeldvorming (bij leerlingen, leerkrachten en ouders) zeer bepalend is om meer jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding.In het onderwijs begint het daarom wat mij betreft al in de kleuterklas met op een goede manier kennismaken met techniek en technologie. Want helaas groeien veel kinderen nog altijd op met ouderwetse denkbeelden over beroepen; daarin mogen we als we kijken naar andere Europese landen echt nog wel een tandje bijzetten. 

Beeld over technologie actualiseren
Uit onderzoek blijkt dat meisjes en jongens buiten het onderwijs steeds minder ervaring op doen met techniek waardoor ze ook weinig technisch zelfvertrouwen hebben. En niet elke juf of meester of vader of moeder motiveert een kind hierin omdat ze vaker dan gedacht zelf weinig interesse hebben in techniek en technologie. Op de basisscholen worden steeds meer goede stappen gezet. Bijvoorbeeld door de inspanningen van onze partners zoals FIX Maakonderwijs. Zij geven met vakdocenten toekomstgerichte lessenseries over leren (door te) maken, waarbij creativiteit met technologie is verbonden. En door de technische vmbo’s Kennemer College en Technisch College Velsen die met de regeling Sterk Techniek Onderwijs nu de middelen hebben om nieuwe science-lokalen, hotspots en techlabs in te richten en zo het beeld over techniek en technologie actualiseren.  

Danielle: “Bij het technisch bedrijfsleven is het denk ik van belang om kritisch te blijven kijken naar de bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld door je als bedrijf af te vragen: zijn we inclusief genoeg? Krijgt iedereen dezelfde kansen, bijvoorbeeld als het gaat om stageplekken? Kan iedereen zichzelf zijn en zijn of haar unieke talenten benutten? En ook: zijn we flexibel genoeg met betrekking tot minder werken en/of andere werktijden?

Rol Techport
Op de vraag wat Techport gaat doen hieraan zegt Danielle: “Allereerst moeten we goed kijken naar de boodschap die we willen brengen. Techniek en technologie maakt het verschil. Groei en welzijn van onze samenleving zijn steeds meer verbonden met techniek en technologie. Of het nu gaat om klimaat, economie, zorg of veiligheid. Dit spreekt leerlingen meer aan dan door te roepen dat er een personeelstekort in de techniek is. Tijdens onze Techport Technologieweek proberen we echt in de belevingswereld van de jongeren te gaan staan waarbij wij middelen inzetten die herkenbaar zijn voor leerlingen, zoals bijvoorbeeld TikTok en Minecraft. De 7 werelden van techniek laten wij in al onze activiteiten terugkomen want hoe breder het beeld van techniek en technologie, hoe beter. Maar ook door niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten en ouders techniek echt zelf te laten ervaren. Dit doen we door het organiseren van een studiedag voor docenten en een speciaal programma voor ouders. Daarin laten we de ‘kansrijke beroepen’ zien en leggen we juist niet meteen de nadruk op techniek en technologie. Of tijdens een Girlsday bij een Techportbedrijf of een Girlsnight op het technisch vmbo. Met aparte programma’s en voorzieningen voor meiden, een meidencoach en het liefst ook vrouwelijke techniekdocenten, zien meisjes en hun ouders techniek en technologie steeds meer zitten. Omdat ze in plaats van zich ‘in te vechten’ in een mannenwereld, gewoon zichzelf kunnen zijn en dat vinden ouders dan weer geruststellend. En heel belangrijk: betrek verschillende rolmodellen; dus jong, oud, man, vrouw en van alle ‘kleuren’. Techniek en technologie heeft de toekomst; die kansrijke toekomst moet er zijn voor iedereen. Daar werken we samen met onze Techportpartners elke dag aan.”