28 januari 2020

Masterclass Smart Maintenance

Bas Oonk, Learning Architect en eigenaar van De Learning Engineer is sinds dit jaar betrokken bij de ontwikkeling van de MasterClass Smart Maintenance en vertelt in dit interview wat deze MasterClass precies inhoudt.

Waarom een MasterClass Smart Maintenance?

“De maakindustrie wil efficiënter produceren door gebruik te maken van data uit installatie. Veel producenten onderzoeken de mogelijkheden van voorspelbaar (slim)onderhoud van installaties op basis van deze data. De collectie en analyse van data wordt vaak gezien als advanced en voorbestemd voor (hbo+ ) engineers en -analisten. Maar juist de adoptie bij (MBO 3 en 4) monteurs is bepalend voor de inbedding en het succes van voorspellend onderhoud in de fabrieken. Met de Masterclass Smart Maintenance trainen we deze groep in de verschillende facetten van voorspellend onderhoud of de weg ernaartoe. De MasterClass Smart Maintenance is een masterclass voor MBO-3/4 die al een aantal jaar werkzaam zijn in de maak en onderhoudsindustrie.”

Partners in het project

“Het Nova College zorgt voor de civiele waarde van de opleiding en faciliteert het ontwikkelen van de Masterclass op verschillende manieren. Techport, eigenaar van het Fieldlab Smart Maintenance, is projectinitiator en coördinator, de subsidie aanvrager en zorgt voor het samenbrengen van bedrijven en is tevens verantwoordelijk voor verduurzaming. De Learning Engineer is Projectleider, ontwikkelaar van het didactisch model, concept en tools voor de MasterClass Smart Maintenance en is verantwoordelijk voor het ’train de trainer’ programma (implementatie en opschaling hiervan).

De bedrijven die in dit project zijn aangesloten zijn: Facta, GWOC, Albermarle, Tata Steel, IJssel Technologie, Microtechniek en Damen Ship Repair. Alle bedrijven leveren inhoudsdeskundigheid en capaciteit (bemensing) van het project.

Wat is de status nu?

“Op dit moment is het contract getekend voor fase 2 & 3 van de ontwikkeling van de MasterClass. Dit betekent dat fase 1, de voorbereidingsfase is afgerond. Het ontwikkelproces van het project is gebaseerd op het SAM-model. SAM staat voor Succesive Approximation Model en kenmerkt zich door de ‘lean’ of ‘agile’ manier van werken.”

Bas legt uit: “het SAM-model heeft drie fases. Fase 1 is de voorbereidingsfase. In deze fase worden leerdoelen, leerinhoud, leermiddelen, leerinteracties en de doelgroep geïnventariseerd. In Fase 2 en 3 worden leeroplossingen, zoals een magazine, een leerpad in het leermanagementsysteem van het Nova College en bedrijfsspecifieke opdrachten ontworpen en ontwikkeld. En daarnaast V.R. en A.R-toepassingen en gebruik van proefinstallaties (Fieldlab).”

Wat is jouw rol bij de masterclass?

“Mijn rol in het project is projectleider en Learning Architect. Ik zorg ervoor dat we alle fases van het SAM-model binnen tijd en budget doorlopen. In fase 1 heb ik het proces begeleid voor het opstellen van leerdoelen en heb ik de inventarisatie gedaan van leerinhoud, leermiddelen en inhoudsdeskundigheid in kaart gebracht van de aansluitende bedrijven. In fase 2 zet ik een concept neer dat dient als ruggengraat van de MasterClass. In dit concept zitten zoveel mogelijk wensen van alle bedrijven, Nova College en Techport. Vanuit dit concept en de inventarisatie ga ik nieuwe leeroplossingen ontwikkelen, in samenwerking met de bedrijven en het Nova College. Uiteindelijk breng ik bestaande en nieuwe leeroplossingen/ leermiddelen samen in het opgezette concept en zorg ik voor synergie tussen beide. Ik verzorg in dat kader ook een ’train de trainer ‘programma voor docenten van het ROC Nova College en docenten, die vanuit de bedrijven worden geleverd. Wanneer alles is ge-engineerd kunnen de kandidaten gebruik maken van MasterClass.”

Start van de MasterClass

“In september 2020 gaan we van start met de eerste groep van kandidaten. Deze groep gaat werken met de bèta-versie van de MasterClass. Deze groep – bestaande uit medewerkers van aangesloten bedrijven – zijn de eerste cursisten. Later in 2020 volgt de opschaling naar meer bedrijven en wordt de cursus volledig ‘opengezet’. Parallel aan het traject in september start een zij-instroomtraject Smart Maintenance in samenwerking met House of Skills.”