6 oktober 2023

Ouders en kinderen ontdekken samen techniek

Ruim 400 ouders hebben op 4 oktober 2023 samen met hun kind gratis techniekworkshops gevolgd. Zo konden ze robotjes maken, ontdekken hoe artificial intelligence werkt, een tekening tot leven brengen en een snoepmachine ontwerpen. Deze speciale avond voor ouders met hun kind was onderdeel van de Techport Technologieweek. Een week waarin ook 2500 leerlingen uit groep 7/8, 1000 leerlingen van het voortgezet onderwijs en 100 leerkrachten in zes verschillende evenementen enthousiast worden gemaakt voor het werken en leren in de techniek en technologie.

Als ouder wil je het beste voor je kind. Een mooie opleiding met garantie op een toekomstbestendige baan en een goed salaris. Danielle van der Mark, programmaleider Techport: “Een keuze voor techniek maakt dit mogelijk. Techniek is namelijk overal. In de zorg, bouw, voeding, media, industrie, wetenschap en natuurlijk de energietransitie. Wat je kan doen met een technische opleiding hebben wij de jongeren laten zien. En waarom samen met de ouders? Dit omdat ouders een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een vervolgopleiding voor hun kind.”

Techniek voor ieder kind

Techport vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en zelf kunnen ontdekken of techniek iets voor ze is. Danielle: “We organiseren al 18 jaar de PET, het promotie event techniek in de IJmond. Dit is speciaal voor groep 8. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een dag georganiseerd voor groep 7 leerlingen. Daarnaast hebben leerlingen van de onderbouw van het voorgezet onderwijs in de IJmond bedrijven bezocht. Tijdens dit bezoek leren ze het bedrijf kennen en krijgen ze een rondleiding of een doe-opdracht. Dit spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs kwam naar Sporthal Beverwijk voor een hackathon. Ze zijn onder leiding van Fix Maakonderwijs in groepen aan de slag gegaan met vraagstukken van bedrijven als Facta, Equans Nederland, Tata Steel en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Bij de indeling van deze groepen is bewust een mix gemaakt van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo-leerlingen.”

Techport Technologieweek in cijfers

Tijdens de Techport Technologieweek hebben 2400 basisschoolleerlingen, 700 leerlingen voortgezet onderwijs, 75 leerkrachten en onderwijsassistenten, 400 ouders met hun kind uit de IJmond 6 evenementen bezocht. In totaal deden er 15 bedrijven mee en werden er 33 workshops gegeven.