28 januari 2020

Innovatietafel ‘Maak Meets Wind’ – Terugblik 22 januari

Techport en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) hebben sinds vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst. Techport en AYOP zijn beide netwerkorganisaties gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam. De één staat voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie, de ander voor de toekomst van de offshore windindustrie. AYOP zet zich ten volle in om de regio te profileren als dé plek voor offshore wind. De versterking van het onderwijs en innovatieklimaat rondom offshore wind is een belangrijke ambitie. Samenwerking met Techport biedt veel kansen voor beide partijen. Er ligt vanuit Techport een sterke basis op het gebied van ‘smart maintenance’. Wij zijn specialist op gebied van de smart maintenance door de ervaringen die zijn opgedaan met het Field Lab en het ontwikkelen van een speciale opleiding.

Een van deze samenwerkingen tussen Techport en AYOP is het organiseren van Innovatietafels ‘Maak meets Wind’. Deze innovatietafels vinden een aantal keer per jaar plaats met steeds verschillende onderwerpen.

Vorige week heeft er een Innovatietafel ‘Maak meets Wind’ plaatsgevonden. En deze keer lag de focus op het onderhoud van kranen. Bij deze bijeenkomst waren er deelnemers vanuit 10 verschillende bedrijven aanwezig. En het ging hier om bedrijven vanuit de hele keten, die kranen ontwerpen, bouwen, gebruiken, onderhouden en inspecteren. Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken naar onder andere het hergebruik van data in de keten, het versnellen van lopende en/of nieuwe innovaties en zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan of reeds bestaande samenwerkingen versterkt. De reacties van de deelnemers waren na afloop van deze bijeenkomst zeer positief.

Bekijk hier de vlog voor een sfeerimpressie van deze bijeenkomst!