25 maart 2021

Forbo en EDS gebruiken data voor energiebesparing

Forbo Flooring, een internationale vloerbedekkingen specialist uit Assendelft, kijkt al meer dan 100 jaar naar de impact van producten op de omgeving. Naast milieuproductverklaringen en het meten van de milieueffecten van het maken van een product, kijken ze ook naar het productieproces en hoe ze hier zo energiezuinig mogelijk mee om kunnen gaan. Rob Baars, Energy Specialist bij Forbo: “Wij hebben als bedrijf een probleem als het gaat om de energietransitie. Dit is voor andere bedrijven niet anders. We moeten de nominale lasten naar beneden krijgen en zoeken naar energiebesparende mogelijkheden om straks niet in de problemen te komen. Hierbij grijpen we alles aan wat we tegenkomen. Ik was dan ook blij dat EDS bij ons aanklopte voor een samenwerking op het gebied van perslucht.”

Forbo werkt aan verschillende energiebesparingen. Denk aan energiezuinige productielijnen, een beter beheer en beheersing van de klimaatregeling, energiezuinige verlichting met onder meer bewegingssensoren in de gebouwen en toepassing van zonnepanelen op daken voor eigen stroomopwekking. Rob: “Toen EDS bij mij langskwam om te praten over perslucht, wilde ik ze eigenlijk afwimpelen. Het perslucht verhaal ken ik namelijk wel. Totdat bleek dat het verhaal van EDS anders is dan die van anderen omdat EDS een kijk heeft op het geheel van opwekking tot en met eindgebruiker(s). Zij plaatsen een monitor waarmee data van perslucht, flow, druk en vochtigheid wordt gemeten. Deze data koppelen ze aan productiegegevens en brengen zo het verbruik van de installatie in kaart. Voor ons is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen welke afdelingen en processen grootverbruikers zijn en zorgen voor piek afnames van perslucht. Deze wetenschap maakt het sturen op piekbelasting bij de opwekking van perslucht, het zogeheten peak shaving, toepasbaar en het effect op de continuïteit van het proces inzichtelijk. Dit draagt bij aan de energietransitie omdat deze peak shaving een belangrijke rol gaat spelen om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen.”

Markus Rahusen, eigenaar en oprichter van EDS-Air Technology: “Ons bedrijf wordt gedreven door innovatie en verduurzaming. Als je dat wat wij doen opdeelt in afzonderlijke stukken dan is geen van die stukjes echt innovatief. Er zijn namelijk al genoeg bedrijven die compressoren leveren of lekaudits doen. Wat ons uniek maakt, is dat wij samen met de eigenaar van de installatie problemen detecteren, oplossen en uitvoeren. Perslucht wordt door veel bedrijven als onbelangrijk ervaren. Het voordeel van perslucht is dat het niet gevaarlijk is, je ziet het niet als het lekt en het stinkt niet. Dit zijn overigens ook nadelen van perslucht. Wij laten bedrijven zien dat perslucht een belangrijk onderdeel is om energie te besparen. En dit zien wij door te kijken naar de correlatie tussen persluchtdata en productiedata. Wat we doen, dat doen we altijd samen met de klant want zij brengen net zo veel kennis ter tafel als wij.”

Samen met Crown van Gelder ontwikkelde EDS een mobiel dashboard. Markus: “Het mobiele dashboard gaan we nu ook inzetten bij Forbo. De kosten voor de installatie eigenaren zijn vrij laag. De flowmeters hebben wij al en een meetpunt creëren kan snel en veilig tegen lage kosten. Het is namelijk de data die we willen hebben.” Rob vult aan: “We hebben het idee dat vijf van de veertien deelgebieden een significant verbruik van perslucht laten zien. Op die vijf punten willen we nu een meting doen om te zien hoe de compressoren daadwerkelijk functioneren. Dat wordt gecorreleerd naar productiedata en dan kunnen we conclusies en aanleidingen zoeken.”

Voor EDS is het fijn om samen te werken met een partij als Forbo. Markus: “Ik merk aan de sfeer binnen het bedrijf dat ze open staan voor innovaties en nieuwe dingen. Ze vinden het ook geen probleem om productiedata met ons te delen. Dit omdat ze weten dat het voor energiebesparingen kan zorgen.” Rob: “Wij zijn specialist in vloeren en niet in perslucht. Wij zijn dan ook gelegen om onze deuren open te gooien voor zaken waar wij geen specialist in zijn. Anders dan vroeger beseffen we ons nu steeds meer dat we de specialisten hun werk moeten laten doen. En door met specialisten te werken is kennisdeling geborgd, dit vinden wij ook belangrijk.” Markus vult aan: “Als je je openstelt voor de buitenwereld dan kan er mogelijk iets gebeuren wat je zelf niet had kunnen bedenken. Ik vergelijk perslucht vaak met de snelheid waarmee een auto rijdt. Veel bedrijven weten eigenlijk niet hoe hard ze rijden. De onderhoudsmanager is in deze beeldspraak de bestuurder van de auto. Maar die betaald uiteindelijk de bekeuring niet! Het reduceren van persluchtverbruik moeten we met elkaar doen en Techport helpt ons hier ook bij. Door partijen bij elkaar te brengen die elkaar anders niet zo snel zouden opzoeken. Om de kennis die wij opdoen te delen organiseren we in samenwerking met Techport ook een webinar op 27 mei 2021. Hier praten wij over perslucht en data. Door kennis te delen vergroten we de kans op mogelijke samenwerkingen. En daar zijn zowel Forbo, als EDS en ook Techport naar op zoek.”

Wil je meer weten over Forbo, EDS of Techport? Neem dan contact op met Gerik ten Berge (gerik.ten.berge@techport.nl)