12 jul 2022

‘Focus op servicegerichtheid en ondersteuning bestaande processen’

Martijn van den Noort, student Digital Business & Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke verbreding naar een ander sector voor het Fieldlab Smart Maintenance. We vroegen Martijn naar zijn aanpak, de resultaten, kansen en tips.  

Wat heb je precies gedaan? 
Vanuit mijn kennis en interesse in de energiesector ben ik gaan kijken in welke mate een verdieping interessant zou zijn voor Techport. Dit begon met een simpele uiteenzetting van de markt. Wie beheren infrastructuur, wat zijn de grootste kostenposten en welke (maatschappelijke-) trends zijn er te identificeren. Voor een diepere invulling ben ik in gesprek gegaan met industrie stakeholders. Wordt er al gekeken naar het slimmer maken van onderhoud in deze sector? Hoe gaat dat en waar liggen nog kansen? Waar liggen problemen die nog niet getackeld zijn? Als laatste heb ik gekeken naar de in-house expertise (vanuit Fieldlab 1), en welke potentiële partners interessant zouden kunnen zijn voor een Fieldlab 2 met betrekking tot de energiesector.”

Wat zijn de meest opvallende resultaten?
Ten eerste het grote enthousiasme over de digitalisering van infrastructuur binnen de sector. De grootste problemen die er spelen (verouderde infrastructuur, een te kort aan technisch personeel en de energiestransitie en het snel groeiende aanbod aan duurzame energie) zijn volgens de industriestakeholders voornamelijk op te vangen met het digitaliseren en slimmer maken van de operatie. Dit verhoogt de efficiente inzet van infra- maar ook van personeel.

Wat is volgens jou de grootste kans? 
De hoedanigheid aan pilots die grote nutsbedrijven draaien met betrekking tot dergelijke digitalisering. Een verontrustende conclusie als je kijkt naar de eerste inzet van dergelijke technieken is dat de eindgebruikers de opslag en verwerking van data vaak nog niet (goed) gecentraliseerd hebben. Dit zorgt voor vertraging bij nieuwe investeringen en niet effectief gebruik van eerder gedane investeringen. Een kans is om veel industrie spelers bij elkaar te brengen, de oplossingen (3 groepen: hardware (sensoren), software (dashboards en UX/, algoritmes)) bij elkaar te brengen binnen één overzichtelijke database, waarin data met elkaar kan communiceren.

Heb je nog tips voor Techport Fieldlab?
Leg de focus op servicegerichtheid en ondersteun bestaande processen met de inzet van slim en voorspelbaar onderhoud. Ondanks het enthousiasme kenmerkt de markt zich nog wel door rigide organisaties waar moeilijk afstand wordt gedaan van huidige processen. Zet een Fieldlab op waarin de spelers één generiek dataprotocol hanteren, en wellicht zelfs vanuit één dashboard oplossingen aanbieden. Dit zorgt ervoor dat ‘problem-owners’ terug gaan komen aangezien het op dit moment moeilijk wordt bevonden om alle data op één plek te verzamelen en beheren.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op