30 juni 2020

Fieldlab Smart Maintenance twee jaar onderweg: een tussenbalans

Een jaar na de officiële opening van de proeffabriek en bijna twee jaar na de oprichting van het Fieldlab Smart Maintenance Techport is er in de online partnermeeting stil gestaan bij dit moment. Waar staan we nu en wat zijn de verwachtingen voor de komende twee jaar?

De start

In 2018 kwamen twaalf bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar om de handen in een te slaan op het thema onderhoud. De digitalisering van de industrie (of wel Smart Industry) was actueler dan ooit. Er was ook het besef dat je alleen door vanuit verschillende invalshoeken (producent, onderhoudsfirma, sensorleverancier, data analisten) expertise te leveren kunt toe werken naar 100% voorspelbaar maken van faalgedrag en daarmee onderhoud van installaties. Deze gedachte was de start van het Fieldlab Smart Maintenance en het project ‘Just in Time Maintenance’ van de 12 partners. Met financiële steun vanuit Europa (EFRO Kansen voor West II), provincie Noord-Holland en gemeente Velsen was een consortium en een collectief innovatieproject geboren. 

Peilstok

Sindsdien werken de partners samen bij assetowner en producent Tata Steel IJmuiden in een aantal usecases Er zijn verschillende sensoren geplaatst op installaties in de Koudbandwalserij (beitsbaan en gloeierij) en bij de Ertsvoorbereiding. De uitdaging is om de data die uit de metingen komt te combineren en te analyseren waarbij gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerd systeem en dashboard. Alle parameters leiden samen tot een volledig beeld van de staat van de installaties. Vervolgens kunnen, op basis van deze data, algoritmes worden ingeleerd om faalgedrag van de installatie te voorspellen. Tot slot is de uitdaging om deze installatie data te koppelen aan andere data uit productie, planning of kwaliteit. En dat is precies waar Smart Industry over gaat. Tegelijkertijd is dat de lastigste hobbel, niet alleen technisch en inhoudelijk maar ook door de vertrouwelijkheid van data. 

Ervaringen

Jeffrey Schotvanger van onderhoudsfirma Facta over de eerste periode: “Innovatie is ook een oefening in geduld. Tot nu toe hebben we veel tijd geïnvesteerd, dingen uitgeprobeerd, veel geleerd en de komende jaren moet duidelijk worden dat deze investering zich uitbetaald. Uiteindelijk is predictive smart maintenance voor onderhoud de toekomst. Wij staan vooraan om hiermee aan de slag te gaan. Het zou mooi zijn als meer MKB-ers volgen.” Wim Gielen van IJssel Technologie reageert: “Vragen over deze vorm van onderhoud krijg je vanuit de frontrunners en naar die mensen moeten we op zoek. Kleine MKB bedrijven kunnen ook deelnemen maar hebben zich nog niet echt verdiept in deze materie, daar moet het nog concreter voor worden. Wij hebben naast het werk in het Fieldlab ook ander werk voor Tata Steel IJmuiden, dat sluit mooi op elkaar aan. Het werkt voor ons echt aanvullend. We zien uit de eerste resultaten dat er ruimte voor verbetering is.” De lerende omgeving van een Fieldlab biedt enerzijds kansen om dingen te mogen uitproberen en anderzijds wil je als groep ondernemers ook zo snel mogelijk resultaat zien, kunnen opschalen en het gewoon doen. “Er is veel herkenning vanuit de ervaring die Campioneheeft.” vertelt Paul van Kempen van World Class Maintenance. “Je wilt leren van elkaar en tegelijkertijd is het lastig om succes één op één te kopiëren. Samenwerken met meerdere assetowners vergroot de kans op meer pilotprojecten en voorkomt ‘pilot moeheid’. Belangrijk is dat niet alleen doorgezet wordt op proof of concept maar ook op proof of business case.” 

Vooruitblik

Techport wil het ecosysteem in de IJmond en Metropoolregio Amsterdam versterken en het Fieldlab is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de partner meeting ging het gesprek ook over of de doelen nog op elkaar aansluiten en wat we komende twee jaar in het Fieldlab nog willen realiseren. Maar ook over de periode na de subsidie en de verduurzaming van de samenwerking tussen partijen. De partners zijn het erover eens: “We willen fouten kunnen voorspellen, laten zien dat onze aanpak werkt, dat besparingen mogelijk zijn en stilstanden voorspelbaar zijn. We willen weten welke sensoren op welk moment het beste zijn, en dan opschalen en verbreden, nieuwe partners en assetowners aantrekken.” Partner Inertia Technology heeft specifieke draadloze sensoren ontwikkeld en wilde deze testen in een industriële omgeving. Mihai Marin-Perianu van Inertia “We werken met elkaar in een Fieldlab en zijn veel aan het leren. Onze sensor is nu geïnstalleerd. Als we hier goede resultaten behalen, kunnen we opschalen. Bewijzen dat het werkt geeft goede showcases voor het werk wat we doen.” Ook Ton van Oort van Sorama en vrij recent aangesloten bij het Fieldlab is enthousiast: “We werken aan een interessante casus waarbij we met sensoren geluid meten en op basis van veranderingen hierin afwijkingen kunnen signaleren. De samenwerking en communicatie goed gaat, we ervaren veel bereidheid tot delen.”

Hans Sintemaartensdijk van Tata Steel IJmuiden: “Voorspelbaarheid is mijn roze wolk. Als we met het Fieldlab Smart Maintenance Techport die waarde kunnen creëren is dat iets waar we bij Tata en bij de ondernemers blij van worden. Ik zou graag een gecombineerd dashboard willen waarin we de data uit de installatie kunnen koppelen aan data van productie en kwaliteit, een dashboard dat vroegtijdig signaleert en adviseert. Zo kun je het maximale halen uit een installatie en onderhoudskosten optimaliseren.”

Conclusie

Samenwerkingen komen niet vanzelf tot stand. Het heeft tijd nodig om elkaar binnen een nieuw consortium goed te leren kennen, samen innovaties te ontwikkelen om die vervolgens op te schalen. Processen gaan niet altijd zo snel als je zou willen. Of het nou gaat om vergunningverlening, de mogelijkheid tot installatie of het inleren van algoritmes. De data verzamelen en analyseren, onderwijs integreren op basis van de inzichten en verbreden naar andere producenten of fabrieken. We willen laten zien en bewijzen dat Smart Maintenance de toekomst is van onderhoud. Komende tijd wordt er in het Fieldlab nog volop geëxperimenteerd, geleerd en worden we met elkaar uitgedaagd door de soms weerbarstige praktijk. In de lopende use cases bij Tata Steel IJmuiden worden ondertussen al wel de eerste resultaten geboekt. De echte stap naar Smart Industry maken klinkt aanlokkelijk en geeft energie. Met volle kracht vooruit!