25 januari 2024

Een enthousiaste kick-off van het Fieldlab Smart Energy Techport

Op 18 januari kwamen ontwikkelpartners, afnemers en scholen (MBO, HBO, WO) samen voor de kick-off van ‘Fieldlab Smart Energy Techport’. De komende jaren gaat Techport samen met haar bedrijfs- en onderwijspartners inzetten op energie-efficiëntie, hinderreductie en Smart Maintenance met behulp van digitale technologieën. 

Tiny Machine Learning

Sensortechnologie, machine learning en artificial intelligence (AI) kunnen een grote bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies en efficiënter energieverbruik in productie- en onderhoudsprocessen. Een uitdaging waar veel (productie-) bedrijven en asset owners op dit moment tegenaan lopen. Door het plaatsen van sensoren op assets, is voorspellend onderhoud direct inzichtelijk waarmee kosten bespaard worden en de efficiëntie verhoogt. Het doel van het project Fieldlab Smart Energy is om de technologie van Tiny Machine Learning duurzaam toegankelijk te maken voor het industrieel MKB en het bedrijfsleven te ondersteunen bij het gericht inzetten van deze technologie met als doel energieverbruik en emissies te reduceren alsmede het efficiënt benutten van hernieuwbare energiebronnen.

Geslaagde use case

Tijdens de kick-off kwam een van de lopende use cases van producent VanDerEng aan bod waarbij door energiemonitoring piekbelasting voorkomen kan worden met als doel het energieverbruik beter te spreiden. Directeur VanDerEng Ernst de Haas geeft aan; “Meer meten en analyseren leidt tot meer grip op onder andere het energieverbruik. Ik had wel inzicht in mijn totaalverbruik, maar had geen idee wat een machine per stuk aan energie verbruikt waardoor het lastiger was om stappen te zetten op het gebied van energiereductie.” Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn vervolgens tijdens de minor Data Science aan de slag gegaan om sensoren op de machines te plaatsen om data te verzamelen. Met succes! 

Aanmelden use case

Niet alleen bij VanDerEng, ook bij vier andere afgeronde use cases werden er successen geboekt. De Haas vervolgt: “Ik roep alle mede-ondernemers met technische uitdagingen op het gebied van energietransitie op om mee te doen met dit innovatieve project, er is zoveel meer mogelijk zonder dat het prijzig of te complex wordt!” Binnenkort starten er opnieuw diverse use cases met Tiny Machine Learning binnen het project Fieldlab Smart Energy. 

Ben jij als ondernemer ook benieuwd wat de waarde en inzichten voor jouw bedrijf kunnen zijn door het inzetten van sensortechnologie? Voor meer informatie over de mogelijkheden van Tiny Machine Learning kan contact opgenomen worden met projectleider André Grever via a.gerver@techport.nl.