27 februari 2024

“Door niet de focus op technische vaardigheden te leggen, zien leerlingen techniek vaker als iets positiefs” 

Daltonschool De Klipper is sinds 2019 Techportschool. De school combineert thematisch leren met ‘groepsdoorbroken’ lesgeven. In plaats van traditionele klaslokalen en klassikaal lesgeven in grote groepen, creëren de leerkrachten levendige leeromgevingen. Zodat kinderen van verschillende leeftijden en groepen samenwerken en van elkaar leren.  

Thematisch leren maakt elke les boeiend  
Directeur Madelon Boot: “Of het nu gaat om het verkennen van het heelal, het ontdekken van de natuur of het onderzoeken van historische gebeurtenissen, de thematische aanpak maakt elke les boeiend en relevant. Dat geldt ook voor de technieklessen die onze ‘juf’ Sharon Wilmink aan de thema’s koppelt. Hierdoor kunnen we echt een brede leercontext bieden. In het technieklokaal draait het niet alleen om het aanleren van technische vaardigheden. Juf Sharon biedt daarnaast ook rust, ruimte en een luisterend oor voor leerlingen die dat nodig hebben.” 

‘Coolplek’ in het technieklokaal  
Sharon Wilmink: “Vertrouwen geven, er voor leerlingen zijn en ze laten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn. Niet alleen als het wat minder gaat maar juist ook als het goed met ze gaat. Ook daarvoor kunnen ze bij mij terecht in het technieklokaal. We hebben er in de klas een speciale plek voor ingericht, die we de ‘coolplek’ noemen. Door niet de focus op het aanleren van technische vaardigheden te leggen, zie je dat de leerlingen techniek veel vaker als iets positiefs gaan zien. Dat sluit goed aan bij ons motto: je kunt meer dan je denkt.” 

Gedicht van juf Sharon
Gedicht van juf Sharon

Blijven ontwikkelen, in beweging en wendbaar zijn 
De Klipper is als school altijd in beweging, zich blijft ontwikkelen en wendbaar wil zijn. Directeur Boot: “Sinds 2018 zijn we een school voor Daltonderwijs. Deze vorm van onderwijs stimuleert vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie. In 2023 is buurschool De Vuurtoren met ons gefuseerd. Ook het activiteitencentrum, het peutercentrum en BSO De Schipper behoren sinds kort tot ons Kindcentrum in wording.” 

Keuzes maken als school 
Directeur Boot vervolgt: “Wendbaar zijn als school betekent ook dat we keuzes durven maken. We moeten ons steeds blijven afvragen: ‘wat is nou onderwijs?’ Technische vaardigheden aanleren hoort daar wat ons betreft zeker bij. Ook maken we regelmatig uitstapjes naar bedrijven, informatiecentra of musea die een waardevolle dimensie toevoegen aan het thema dat op dat moment aan de orde is. Dat geldt ook voor de opdrachten die de leerlingen in het technieklokaal uitvoeren. Hiermee inspireren we leerlingen veel meer om hun nieuwsgierigheid en creativiteit te omarmen.” 

Boot: “We krijgen regelmatig terug van ouders dat de kinderen van De Klipper zo zelfstandig zijn en goed in staat zijn om aan te geven wat ze nog te leren hebben. We halen uit elk kind wat erin zit en daar zijn we trots op!”