11 februari 2021

De kansen van data

Welke kansen biedt data eigenlijk voor bedrijven? De partners van het Fieldlab Smart Maintenance meten in de proeffabriek van Techport met verschillende sensoren de werking van installaties en doen op de data die hieruit voortkomt hun eigen analyses. Als je de geanalyseerde data van de partners bij elkaar brengt en daarnaast de sensoren met elkaar laat communiceren, dan kan dit tot nieuwe inzichten en tot nieuwe (data gedreven) businessmodellen leiden.

Binnen het Fieldlab Smart Maintenance van Techport werken 13 bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van voorspelbaar onderhoud in de maak- en onderhoudsindustrie. Sensoren worden op installaties geplaatst en het faalgedrag van installaties wordt op basis van de data uit deze sensoren voorspelt. Eind januari hebben de partners van het Fieldlab Smart Maintenance onder leiding van Frans Feldberg, hoogleraar Data Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een workshop gevolgd over de kansen die koppeling van data voor bedrijven biedt. Gerik ten Berge, programmamanager Innoveren bij Techport:“Een van de zaken die hier naar boven kwam is dat er veel aandacht moet zijn tussen de vertaling van strategische doelen op het gebied van data en de praktische kant. Een heldere communicatie tussen de top van de bedrijven en de werkvloer is hierbij belangrijk. Je moet je altijd afvragen wat data de operators en onderhoudsmedewerkers oplevert. Goed zicht op de vraagstukken en uitdagingen van de asset owner helpt hierbij.”

Er blijkt behoefte aan goede voorbeelden waarbij je kan zien wat gebundelde data-analyse in de praktijk heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld in het verminderen van downtime of het terugschroeven van energieverbruik. Gerik: “Techport speelt hierin een belangrijke rol. Techport deelt de voorbeelden, legt contacten tussen werkvloer en directie en ontwikkelt op dit thema onderwijs. Ook kan Techport een marktplaats functie innemen tussen de eigenaar van de installatie en de leveranciers van nieuwe technologieën zoals sensortechnologie, digital twins en big data-analyses.”

Wil jij meer weten over de kansen die data kan bieden? Of wil je zelf ook testen uitvoeren in de proeffabriek van Techport? Neem dan contact op met Gerik ten Berge (gerik.tenberge@techport.nl).