Categorie: Geen categorie

Techport netwerk uit de startblokken ‘op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’

Op woensdag 20 september was de Techport kick-off bijeenkomst ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ bij Tata Academy in Velsen Noord.

Aan een goed gevulde zaal legde Techport programmadirecteur Henno van Horssen uit wat de ambities zijn voor de komende jaren en hoe het Techport netwerk daar samen in zal optrekken. Daarbij wordt stevig ingezet op innovatie en gestreefd naar de best opgeleide beroepsbevolking van het land.

Uitreiking Just Transition Fund cheques aan innovatieve projecten
Concrete stappen naar die groene toekomst worden gemaakt door de eerste vier projecten die een toekenning hebben gekregen van het Just Transition Fund, een Europees fonds dat als doel heeft om regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier in staat te stellen de energietransitie in te gaan.

De vier projecten die uit handen van de wethouders van Velsen, Beverwijk en Heemskerk een symbolische cheque in ontvangst namen waren:

Infinity met het project Smart & Healthy Buildings Platform – een project om grote panden zuiniger met energie te laten omgaan.

H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant – een project dat offshore windenergie niet als elektriciteit naar land wil transporteren, maar als waterstof, door water op zee te elektrolyseren.

Het Project Symphony Wave Power – een innovatie die de drukverschillen in golfslag omzet in hernieuwbare energie.

De Green Incubator van het Techport Innovation Centre – een project dat studenten, ondernemers en startups helpt met capaciteit en kennis om stappen te kunnen maken op het gebied van (groene) innovatie.

Goede ideeën gezocht
Vera van Vuuren, projectleider van het Just Transition Fund IJmond, feliciteerde de projecten en sprak de hoop uit dat er nog vele zullen volgen. Daarom roept ze  ondernemers en organisaties op om de komende tijd ideeën in te sturen om de energietransitie in de regio verder te helpen.

Kijk op de website voor meer informatie: https://www.odijmond.nl/projecten/just-transition-fund-ijmond/

Daadkracht
Mark Denys, voorzitter van Techport, sloot de middag af met een oproep om vooral samen te werken. “Weg met fossiel’ is de juiste richting”, zei hij. “Een richting die we allemaal op moeten. Wat we daarvoor nodig hebben is een beweging. En de wil om te veranderen. En de droom van een betere, groenere wereld.
De eerste groene industriezone’ is onze droom. Maar minstens zo belangrijk is het ‘Samen op weg’. We komen vooruit door samen de beweging te starten. Minder denken, meer daadkracht. Dat is ook de rol van Techport als publiek-private samenwerking: het mobiliseren van daadkracht.”

Foto: Techport / Fjodor C. Buis

Project Techport Innovation Centre Green Incubator ontvangt subsidie uit het Just Transition Fund IJmond

Op 20 september 2023 ontving Gerik ten Berge (Techport) uit handen van wethouder Jeroen Verwoort (gemeente Velsen) de symbolische cheque van de Just Transition Fund subsidie voor het project Techport Innovation Centre  (TPIC) Green Incubator.

De TPIC Green Incubator richt zich op neerzetten van een one-stop-shop voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de maak- en onderhoudsindustrie. Ook worden er learning communities opgericht op specifieke thema’s: Make Green (schoner circulair produceren), Energize Green (energiezuiniger produceren en onderhouden) en Move Green (schoner transporteren).  

De activiteiten in project TPIC Green Incubator zijn ingericht op de verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Onderwijsinstellingen zijn onderdeel van de innovatieteams en learning communities  die aan de slag gaan met innovatieprojecten. Met masterclasses, onderzoeksopdrachten en (afstudeer)stages leveren de betrokken onderwijsinstellingen een directe bijdrage aan succesvolle implementatie van innovaties. 

Daarnaast zijn de technologieën, die in de innovatieprojecten worden opgepakt, direct input voor nieuw curriculum op VO, MBO en HBO. De trainingen, workshops en masterclasses die vanuit de one-stop-shop en learning communities worden opgezet, zijn toegankelijk voor bestaande medewerkers (bijscholing), voor studenten en scholieren (initiële scholing) en voor andere geïnteresseerden (mogelijk zij-instromers, omscholing) 

De TPIC Green Incubator  heeft als doel om in 4 jaar 100 bedrijven, 100 werknemers en 200 studenten (mbo/hbo) te ondersteunen of te betrekken bij de implementatie van groene innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie.  Het resultaat van TPIC  Green Incubator is de implementatie van 25 groene innovaties. 


C THE FUTURE Bedrijvendag 6 oktober

C The Future wordt georganiseerd door het C-district, een innovatief netwerk van partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zij bundelen circulaire activiteiten en stimuleren creatieve co-creatie. C The Future is een tweedaags evenement waar technologie, digitalisering, circulariteit, leveren en innovatie samenkomen. 

Tijdens het evenement kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners uit de regio kennismaken met de nieuwste toepassingen en producten. Je kunt in contact komen met de nieuwste technologieën en deelnemen aan het Skills-ontwikkelingsprogramma van de Smart Makers Academie, waar nieuwe makers, techneuten en pioniers worden opgeleid.

Lees meer!

20 sept: kick off ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van NL’ + uitreiking cheques aan eerste 4 JTF projecten

Op woensdag 20 september van 16.00 tot 18.00 uur organiseert Techport de Kick-off bijeenkomst ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ bij de Tata Academy in Velsen Noord.

Op deze middag nemen we je mee in de ambities van Techport voor de komende jaren. Hoe ziet de koers naar 2030 er uit? Hoe gaan we als netwerk de verduurzaming en de energietransitie van de industrie in de IJmond versnellen? Wat zijn de mijlpalen op de route naar ‘de eerste groene industriezone van Nederland’? 

Op deze middag maken we ook kennis met de vier projecten die een toekenning hebben gekregen van het Just Transition Fund.

Het programma:
15.30 uur: inloop met koffie en thee
16.00 uur: start programma met een welkomstwoord door dagvoorzitter Leonie van der Kruk.
Vervolgens geeft Henno Horssen, programmadirecteur van Techport, een korte presentatie over ‘Op weg naar de eerste groene industriezone’ en is er ruimte voor vragen.
16.25 uur: Vera van Vuuren over het Just Transition Fund en de vier projecten die onlangs een toekenning hebben gekregen:
Infinity met het project Smart & Healthy Buildings Platform
H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant
Project Symphony Wave Power
De Green Incubator van het Techport Innovation Centre
16.55: symbolische overhandiging van de JTF cheques aan de projecten
17.10: felicitaties, dank en slotwoord door Mark Denys, voorzitter Techport
17.15: borrel
18.00: einde

Nog niet aangemeld? Klik dan hier.

Graag tot ziens op 20 september!

Snel succes met tiny machine learning voor MKB-bedrijven 

Samen met studenten van hogescholen brengt André Gerver tiny machine learning in de praktijk. Bij verschillende bedrijven lopen er uses cases en er zijn al flinke resultaten geboekt! Voor een aantal bedrijven zijn de kosten voor het energieverbruik met zelfs 30% omlaag gegaan [Potentieel tussen de 10 en 30%].

MKB-bedrijven die energieverbruik willen besparen en piekbelasting willen voorkomen, let op!

Om samen een slag te slaan, biedt André samen met de studenten hun hulp aan bij MKB bedrijven uit de IJmond. Wil je ook besparen op je energierekening met behulp van tiny machine learning! Neem nu contact op met Andre. Let op, wees op tijd want er zijn nog maar beperkte plaatsen beschikbaar. 

Investering voor de toekomst

Met tiny machine learning kan naast energieverbruik ook het productieproces van je bedrijf in kaart worden gebracht. De studenten die aan de use cases werken bouwen door middel van tiny machine learning toe te passen veel kennis op. Door de ervaring die ze nu bij meerdere bedrijven hebben opgedaan merken zij dat er steeds sneller resultaat wordt geboekt in korte tijd. 

Afstudeerproject Kasper Tiebie

Wij delen graag het project van Kasper Tiebie, voormalig student welke zojuist cum laude afgestudeerd is aan de HvA, over zijn afstudeerproject die hij samen (onder begeleiding van) met André heeft uitgevoerd. Hij onderzocht of het mogelijk was om zonder historische data predictive maintenance modellen te draaien op een edge device met behulp van tiny machine learing. 

Mooie ontwikkeling zonder dure investering

Kasper heeft met AI (een sliding Windows Convolutional autoencoder) gebouwd die kan draaien op een netwerk van M5Stack devices die in de fabriek meten of een machine invriest met het doel om dit te voorkomen. Door middel van de autoencoder kon hij zonder historische data van faalmechanismes toch monitoren of de machine binnen zijn normale configuratie functioneerde. Met deze oplossing was geen dure investering nodig. Met minder dan 300,- aan hardware kon Kasper het aloritme realtime monitoren. Een prachtige ontwikkeling op het gebied van tiny machine learning. 

Meer informatie

Wil je meer weten of tiny machine learning of je aanmelden als MKB-bedrijf voor een use cases? Neem contact met André via a.gerver@techport.nl, hij helpt je graag verder! 

Middelbare scholieren verbeelden ‘de weg van waterstof’ tijdens een hackathon

Hoe wekken we waterstof op en hoe zorgen we dat het bij de gebruiker komt? Over die vraag bogen leerlingen van 3 havo/vwo van het Castor College zich tijdens ‘De weg van waterstof hackathon’. De leerlingen waren daarvoor twee dagen te gast bij de machinearchitecten van Selmers in Beverwijk.

Selmers is specialist in machineontwerp voor het stralen en coaten van allerlei soorten buizen. Van oudsher deden ze dat voor de olie- en gasindustrie, maar in de energietransitie bewegen ze mee naar duurzame markten zoals wind, waterstof, water en CO2 opslag. Techport benaderde Selmers als gastbedrijf voor een hackathon voor ongeveer 75 leerlingen uit 3 havo/vwo van het Castorcollege op 27 en 28 maart.

Hackathon

Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk organiseerden het maakevenement in het kader van Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het voorgezet onderwijs. Bij een hackathon levert een gastbedrijf een casus aan en teams van leerlingen werken non-stop aan een oplossing en prototype voor de probleemstelling. Uiteindelijk presenteren ze hun denkwijzen en oplossing aan een deskundige jury, vaak de board van het bedrijf. De teams worden in het maakproces begeleid door professionele kunstenaars en kunstvakdocenten die hen uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen.

Betekenisvol leren

Doordat de casussen worden gekoppeld aan maatschappelijke thema’s krijgt leren context. De leerlingen ondervinden hoe hedendaagse systemen in elkaar zitten doordat ze zelf maak- en creatieve processen doorlopen. Zo ontwikkelen ze denk- en marktstrategieën, leren probleemoplossend werken en zien ze dat een probleemstelling tot verschillende uitkomsten kan leiden en er dus niet altijd één oplossing hoeft te zijn. Daarnaast leren ze werken in multidisciplinaire teams waarin ieder zijn kwaliteiten kan inzetten en ervaren ze hoe het is om hun ideeën aan kritische deskundigen te presenteren en feedback te ontvangen.

De weg van waterstof

De onderzoekscasus bij Selmers werd tijdens het verkennende gesprek al snel duidelijk. De leerlingen zouden in de wereld van watergas duiken. Vooraf kregen ze een uitgebreide presentatie en een rondleiding door het bedrijf. En na het indelen van de teams en het bedenken van de teamnaam gingen ze in afgebakende tijdsblokken aan de slag.

Eerst bedachten ze hoe en waar ze watergas wilden produceren, hoe ze het vervolgens moesten transporteren en hoe een potentiële eindgebruiker er gebruik van zou kunnen maken. Daarna maakten ze met verschillende materialen een prototype of model. Ze gebruikten daarvoor wc-rollen, papier, stof, buizen, lijmpistolen, plakband, niettangen, piepschuim, karton en heel veel andere materialen die de kunstdocenten hadden meegenomen.

In de testfase stelden medewerkers van Selmers kritische vragen zodat de teams hun model konden bijstellen. En na een korte workshop over presenteren was het aan het eind van de dag tijd voor een power pitch: in twee minuten tijd moesten de teams hun idee en oplossing voorleggen aan de directie van Selmers: Rob Schouten, Eugene de Wit en Marlou Liem-Claus.

Van plankton en windmolens naar hamburgers

De ideeën liepen uiteen van plankton kwekerijen tot mobiele reservoirs die via vrachtauto’s werden getransporteerd. Tot grote hilariteit van de Rob, Marlou en Eugene van Selmers, werd verschillende keren een bepaalde fastfoodketen als eindstation gekozen. Er werd geen winnaar gekozen, omdat het juist ging om meedoen, de ervaring en het zichtbaar maken van de diversiteit aan oplossingsrichtingen. Dat is gelukt en daardoor waren het twee geweldige dagen.

Interesse?

Heb je ook interesse om met jouw bedrijf een casus in te brengen, dan kun je daarvoor contact opnemen met Nikita van den Hazel: nikita@fixmaakonderwijs.nl.

Girls’ Day voor meiden én jongens

Maar liefst 9 Techport-bedrijven en 7 technische opleidingen van het Nova College hebben meegedaan met Girls’ Day 2023, powered by Nova Smart Girls. Zij vormen dé community om vrouwelijke studenten te behouden voor de techniek en nieuwe vrouwelijke studenten voor de techniek te werven.

110 girls van klas 2 voortgezet onderwijs gingen ‘s morgens op bedrijfsbezoek bij Blok System Supply, ENK Software BV, MSD Netherlands, Isolatie Combinatie, Crown Van Gelder International B.V., Omgevingsdienst IJmond, Damen,  ETA — The Netherlands – VTTI en Tata Steel in Europe. Na een lekkere lunch volgden ze workshops van de opleidingen adviseur Duurzaamheid, Autotechniek, Bouwkunde, ICT, Installatiewerk, Laboratoriumtechniek en MyTec. Dit jaar waren er voor het eerst ook jongens bij de Girls’ Day. Want er zijn genoeg jongens die techniek zo leuk vinden dat ze deze gave dag vol techniek niet willen missen.

De meiden waren flink onder de indruk

Danielle van der Mark: “De eerste reacties van de scholen komen binnen. De conclusie is dat de girls het gewoon supergaaf vonden. Ik was zelf bij het bezoek aan Eurotank Amsterdam B.V. Door een bezoek ervaar je pas echt hoe het is om te werken bij zo’n prachtig technisch bedrijf en ik merkte dat de meiden onder de indruk waren.

Grootsheid bedrijf en prachtige natuur

Vooral van de strenge veiligheidseisen, maar ook de grootsheid, de impact die het bedrijf internationaal heeft, het belang van de werkzaamheden die zij doen én de prachtige natuur die op het terrein is ontstaan omdat er weinig mensen komen. Zo zagen we de konijnen gezellig rondhuppelen.”

Studenten en bedrijven samen aan de slag met Tiny Machine Learning 
Studenten en bedrijven gingen op 17 februari 2023 samen aan de slag met Tiny Machine Learning.

Op vrijdagmiddag 17 februari 2023 kwamen studenten technische bedrijfskunde, data science en master of applied artificial intelligence van Hogeschool InHolland en Hogeschool van Amsterdam samen met opdrachtgevers bijeen bij Techport voor de eerste Learning Community op het gebied van Tiny Machine Learning. 

Wat hadden deze studenten gemeen? Ze gaan allemaal – via Techport – aan de slag met Tiny Machine Learning vraagstukken van bedrijven uit het netwerk van Techport. Hilton Foods Holland, Biscuits International en Tata Steel hebben alle drie een vraagstuk op het gebied van procesoptimalisatie, waarbij de (nieuwe)technologie van Tiny Machine Learning dé oplossing kan zijn voor het vraagstuk. 

Voorspellend onderhoud via Tiny Machine Learning

Tiny Machine Learning is een relatief nieuwe technologie, die sensortechnologie en machine learning toegankelijk maakt. Tiny Machine Learning is draadloos, goedkoop en veilig. Zo kun je direct starten met ‘het plakken van sensoren’ op assets. Hiermee kan je bijvoorbeeld voorspellend onderhoud uitvoeren waarmee je kosten bespaart en je efficiëntie verhoogt. Techport ziet veel kansen voor het MKB om aan de slag te gaan met Tiny Machine Learning en is daarom deze learning community gestart: voor de bedrijven, studenten en docenten.

Zo gaan Kasper Tiebie van de Hogeschool van Amsterdam samen met Sjoerd Sas van InHolland het komend half jaar met behulp van slimme sensoren de hele verpakkingslijn van Hilton Food Services monitoren. Daarnaast gaat Maurice Bras van InHolland zich buigen over het verminderen van geluidshinder bij Tata Steel, nadat een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam hier een meetmethodiek voor hebben ontwikkeld.   

Na een korte kennismaking en een uitwisseling van vraagstukken, knelpunten en de aanpak kregen de deelnemers aan de Learning Community Tiny ML een rondleiding van Mark Denys, voorzitter van Techport bij Tata Steel. Je kunt wel stellen een speeltuin als het gaat om het oppakken van Tiny ML gerelateerde vraagstukken. De Learning Community komt de komende periode regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen. 

Aanmelden bedrijvensessie Tiny Machine Learning 

Ben je producent en heb je een potentieel vraagstuk op het gebied van procesoptimalisatie, omgevingshinder of onderhoud en zou Tiny Machine Learning een oplossing kunnen zijn? Meld je dan aan voor de bedrijvensessie Tiny ML op vrijdag 10 maart van 12:00 tot 14:00 uur bij de Tata Academy. Wij gaan dan aan de slag met jouw vraagstuk. 

Heb je vragen over de bedrijvensessie Tiny Machine Learning? Neem gerust contact op met André Gerver via a.gerver@techport.nl.

Meer info

Techport: voor kleine bedrijven en het bundelen innovatiekracht

Wouter van Gerwen is een echte ambassadeur van innovatie en daardoor ook van Techport. Wouter werkt bij Bilfinger Tebodin. Bilfinger Tebodin is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 1.350 specialisten in 8 landen in Europa. Ze creëren een toekomstbestendige industrie en managen al meer dan 75 jaar industriële projecten op betrouwbare wijze.

Wouter: ‘Door tweede te worden bij een Techport Challenge hebben wij het acceleratorprogramma van GO!NH mogen doorlopen. Hier ben ik extra enthousiast gemaakt over innoveren en inmiddels ben ik zelf coach bij GO!NH. Bilfinger Tebodin is een ingenieursbureau in de procesindustrie en van daaruit wil ik bedrijven die explosief groeien of grote investeringen doen, helpen. Elke maand organiseren wij een driedaags on-boardingprogramma voor nieuwe medewerkers. Deze groep van 15-20 medewerkers laten we nadenken over een real-life case van een start up die ik weer pluk uit het GO!NH netwerk. De nieuwe medewerkers gaan op basis van een briefing nadenken over het businessmodel, het proces, de layout en vergunningen en duurzaamheidsmaatregelen van de investering. Dit is zo leuk. Niet alleen voor de start up die zijn case inbrengt, maar ook voor de nieuwe medewerkers. We hopen vooral dat we een start up laten ervaren wat er allemaal nodig is om een investering te doen en bieden ze inzicht in welke vragen ze aan ingenieursbureaus kunnen stellen.”

Bilfinger Tebodin is ook partner van Techport. Ze hebben meegedaan aan verschillende Techport Innovation Tribes en Wouter is nu ook aangesloten bij de Learning Community Waterstof. Wouter: “Er zijn geweldige maak- en onderhoudsbedrijven binnen Techport. Het delen van kennis binnen het netwerk is erg interessant. Je hebt Techport nodig om al die kleine bedrijven en die enorme innovatiekracht te bundelen en zichtbaar maken. Ik geloof hier heilig in.”

“Waardevolle ontwikkelingen voor de toekomst van technische bedrijven”

Samen met technische bedrijven en studenten werkt Oskar Diergaarde namens SKF B.V. aan verschillende datagedreven projecten bij Fieldlab Smart Maintenance Techport. Binnen Fieldlab wordt er gewerkt aan 100% voorspelbaar onderhoud van installaties in de maak- en procesindustrie. SKF B.V. heeft al jarenlange expertise in lagers, daarom zijn zij in staat om goede maintenance managementoplossingen te realiseren.

SKF B.V. beschikt van oudsher over veel kennis van producten en diensten rondom onderhoud en condities van machines. Oskar: “Wij zijn de grootste lagerleverancier van de wereld en beschikken over een eigen research center. Onze kennis delen wij graag met technische studenten en bedrijven. Een recent voorbeeld is een project waarbij we sensoren op draaiende installaties gemonteerd hebben en deze signalen in combinatie met de procesdata in kaart hebben gebracht”.

Nieuwe technologische ontwikkelingen door bundeling kennis

Als partner van Techport vindt SKF B.V. het belangrijk dat kennis en data met elkaar wordt verbonden ter bevordering van technologische ontwikkelingen en een duurzame toekomst. Oskar: “Duurzaamheid speelt bij SKF B.V. een grote rol. Denk aan het hergebruik van lagers en smeermiddelen of het lichter maken van materialen door bijvoorbeeld keramische lagers te maken in plaats van stalen”.

Verbinding tussen data en bedrijfsvraagstukken

De projecten waar binnen Fieldlab consequent aan wordt gewerkt zijn met name gericht op de vragen: Wat kan ik met de data, kunnen we verbanden leggen en daarop acteren? Oskar: “Wij zijn dan ook al een paar jaar bezig met verschillende projecten en proberen resultaten en data in te zetten voor diverse vraagstukken. Zo kun je bedrijven helpen door deze data inclusief analyses te delen en aan te geven wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld informatie over de restlevensduur van machines.

Samen meerwaarde bieden aan technische bedrijven


Oskar: “Wij konden met de data van een aantal bedrijven een rekenmodel testen, dat nu in de praktijk ook gebruikt wordt bij andere vraagstukken. Een zeer zinvolle datagedreven aanpak waarbij wij onze meerwaarde konden aantonen. Daar zijn wij als partner van Techport trots op! Daarnaast hebben wij de samenwerking met de overige participerende bedrijven als zeer prettig ervaren. Het is prachtig om via deze gezamenlijke aanpak meerwaarde te bieden aan technische bedrijven”. 

Benieuwd wat wij binnen Fieldlab nog meer doen? Lees hier meer over Fieldlab Smart Maintenance van Techport.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op