16 mei 2023

Bijeenkomst: Smeermiddel testen in fieldlab

Eind april organiseerde Techport in samenwerking met Techport-bedrijf Dex-Oil een bijeenkomst over slim smeren, met als doel te testen of een relatief nieuwe nanosmeerolie energie bespaart, minder onderhoudsintervallen nodig heeft en de uitstoot van zowel CO2 als NOx vermindert.

Smeerspecialisten samen aan de slag

Op deze innovation Tribe kwamen smeerspecialisten van Facta, Koninklijke Marine, Tata Steel, Tata Academy, Babcock en IJssel Technologie in gesprek met de vertegenwoordigers van de olie. Opvallend is dat bij de keuze van de olie niet alleen wordt gekeken naar de technische prestaties van de olie, maar ook naar de milieu-impact. Wat doet de op nanotechnologie gebaseerde olie als het achterblijft in het milieu? Is het dan goed afbreekbaar?

Alle deelnemers gaven aan mee te werken aan aanvullende tests in het Techport Fieldlab. Daarnaast gaan zij testopstellingen rotating equipment beschikbaar stellen, waarbij – samen met studenten – vooral wordt gekeken naar de technische prestaties. Daarnaast zal door de leverancier aanvullend onderzoek worden gedaan naar de exacte samenstelling van de olie en de milieu-impact, zodat de deur naar een bredere toepassing in de industrie verder kan worden geopend.

Vragen over de innovation Tribe?

Ontvang je graag meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Theo Koster via theo.koster@techport.nl.