28 januari 2024

Basisschool ‘Het Avontuur’: ‘Techniek zit in ons onderwijs verweven’

Basisschool ‘Het Avontuur’ in Heemskerk is letterlijk een Techportschool van het eerste uur. Sinds 2018 hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt met het geven van technisch onderwijs. Hun motto ‘Leren door durven & doen’ laten ze al in hun lessen terugkomen, maar vooral in het speciaal ingerichte technieklokaal. Dit lokaal is de vaste plek van de ‘klusklas van groep 7/8’ en waar alle leerlingen van groep 6 aan de slag gaan met onderwerpen uit de leerlijn techniek: zoals trillingen, evenwicht en de stroomkring. Daarnaast maken deze leerlingen kennis met verschillend gereedschap. 

Alle leerlingen kunnen met gereedschap omgaan
Directeur Miedema: ‘Leerlingen die van onze school afkomen, kunnen allemaal met gereedschap omgaan. Ze weten het verschil tussen een schroevendraaier en een inbussleutel. En óók hoe ze het moeten gebruiken. We leren kinderen dat techniek een middel is en geen doel op zich. Vandaar dat ook alle groepen 5 t/m 8 gebruik maken van het technieklokaal tijdens het thematisch werken.’ 

Niet alleen leren rekenen en meten
Leerkracht Judy van Mourik vult aan: ‘Techniek helpt echt om bepaalde leerdoelen te bereiken. Alle opdrachten die ik aan de klusklas geef, zijn altijd gelinkt aan taal-, reken- en algemene vaardigheden. Kinderen leren hier niet alleen meten en rekenen, maar evengoed leren ze samenwerken en omgaan met tegenslag. Want wat doe je als iets niet meteen lukt? Geef je dan op óf probeer je het gewoon opnieuw, op misschien nét een andere manier? Soms lopen kinderen tegen hun eigen perfectionisme aan. Wat we ze hier vooral willen meegeven is dat ‘kan niet’, niet zomaar bestaat. We leggen de nadruk juist op hoe iets wél kan. Ondertussen werken we ongemerkt aan de woordenschat of andere taaldoelen: zo krijgt bijvoorbeeld een leerling de opdracht om de uitleg die ik heb gegeven weer aan een medeleerling te geven. Zo wordt het samenvatten geoefend. We zien dat het zelfvertrouwen van de kinderen groeit. Een vaak gehoorde opmerking is dan ook: “Juf, ik wist niet dat ik dít kon!” 

Tips voor andere scholen
Hebben Miedema en Van Mourik nog tips voor andere basisscholen die (meer) met techniek aan de slag willen? Miedema: ‘Structurele oplossingen zijn helaas niet altijd voorhanden als het gaat om techniekonderwijs, maar laat je daar niet door weerhouden. Wij hebben het geluk dat we een extra leerkracht met NPO-gelden hebben kunnen aantrekken. Dat zijn Nationaal Programma Onderwijs-gelden om coronavertragingen aan te pakken. En de leerkracht hoeft niet per sé een technische achtergrond te hebben. Van Mourik: ‘Als leerkracht is het wel fijn als je een beetje handig en creatief bent, maar wat vooral belangrijk is dat je het leuk vindt om kinderen op een andere manier te laten leren. En vooral niet bang zijn dat je zelf iets niet weet. Gewoon proberen; wat geldt voor leerlingen geldt ook voor leerkrachten: leren door durven en doen!’

Links leerkracht Judy van Mourik, rechts directeur Sanne Miedema.