21 april 2020

Associated Degree Maintenance start september 2021

Eind 2019 hebben we jullie geïnformeerd over de ontwikkeling van de opleiding Associate Degree (AD) Maintenance. Een AD-opleiding is een verkorte hbo-opleiding (2 jaar) bedoeld voor mbo-opgeleiden. Deze nieuwe opleiding is speciaal voor studenten van het mbo die verder willen in het onderhoudsvak. Door de coronamaatregelen is besloten om de start van de opleiding een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de opleiding in september 2021 van start gaat. 

Nog voor de kerstvakantie 2019 is de opleiding officieel aangevraagd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De ontwikkeling van de nieuwe opleiding is vanaf dat moment ook gaan lopen. De planning was om in september 2020 te starten met de AD Maintenance bij Hogeschool Inholland Alkmaar.

Inmiddels is bekend gemaakt dat dat de NVAO alle aanvragen voor TNO’s (Toets Nieuwe Opleiding) doorschuift tot ná de zomer. De AD-opleiding is naar verwachting vanaf oktober aan de beurt voor een TNO. Dit heeft gevolgen voor onze planning. We gaan er dan ook nu vanuit dat vanaf februari 2021 studenten zich kunnen aanmelden voor de opleiding, die dan in september 2021 van start gaat. 

De komende periode wordt door het Nova College Beverwijk, Hogeschool Inholland Alkmaar en ROC Kop van Noord-Holland uit Den Helder gebruikt om het onderwijsprogramma samen met de overige partners verder te optimaliseren.