23 september 2021

Activiteiten Technolab in SHIP over naar Maritiem College IJmuiden

Het Maritiem College IJmuiden neemt de techniekactiviteiten van het Technolab in SHIP voor basisscholieren over van Techport. De waterbakken waarmee basisscholieren leren hoe een sluis werkt, gaan verhuizen naar de Briniostraat in IJmuiden waar zowel het Maritiem College als het Technisch College Velsen zijn gevestigd.

De waterbakken worden gebruikt bij de techniek activiteiten voor de basisscholen die door de Sterk Techniek Onderwijs regio IJmond/Zuid-Kennemerland (STO) zijn opgezet. Met als doel leerlingen kennis te laten maken met de maritieme wereld in het algemeen en de techniek van het sluis- en havengebied rondom het Noordzeekanaal in het bijzonder.

Tussen 2017 en 2020 hebben leerlingen in het Technolab in SHIP techniekworkshops gevolgd met het thema Sluis en Haven. Met een subsidie van de gemeente Velsen zijn drie verschillende workshops op basis van de 7 werelden voor Techniek ontwikkeld en uitgevoerd. Deze workshops hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de uitvoering van één van de ambities binnen de actielijn Kiezen voor Technologie van Techport. Namelijk een goed en positief beeld neerzetten van kansen in de techniek en technologie bij leerlingen, docenten en ouders. Ruim 6000 leerlingen bezochten het Technolab in SHIP samen met hun leerkrachten en ouders, die als begeleiders ook echt meededen met de workshops.

Door corona is het in schooljaar 2020-2021 niet mogelijk geweest om leerlingen in het SHIP te ontvangen. De al geplande overheveling van de activiteiten van het Technolab in SHIP naar een nieuwe partner is hierdoor in een versnelling gekomen. In samenwerking met STO is het ‘coronajaar’ gebruikt om te verkennen op welke manier de programmering en het gebruik van de waterbakken van het Technolab in SHIP gecontinueerd kon worden. STO maakt het, in navolging van de subsidie van de gemeente Velsen, mogelijk om voor langere tijd het aanbod van techniek activiteiten op het gebied van sluis en haven in de regio te waarborgen.

Danielle van der Mark, programmaleider Kiezen voor Technologie: ‘Wij zijn heel blij dat de waterbakken een goede bestemming hebben gekregen en dat het Maritiem College de activiteiten van Techport continueert èn verder ontwikkelt. In samenwerking met STO wordt op dit moment gewerkt aan een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs op het gebied van water. Daar passen de lessen met de waterbakken perfect in. En dat niet alleen; deze doorlopende leerlijn past ook in een andere ambitie van de actielijn ‘Kiezen voor Technologie’ van Techport: leerlingen krijgen op een structurele en georganiseerde wijze steeds meer Wetenschap &Techniek onderwijs!