16 mei 2023

Aanvraag Learning Community Waterstof – Just Transition Fund

Techport heeft een aanvraag ingediend bij het Just Transition Fund om een learing community op de bouwen rondom het veilig ontwerpen, opereren en onderhouden van waterstofinstallaties. Mede dankzij de grote belangstelling vanuit de Techport-netwerk is het gelukt de aanvraag als één van de eerste in te dienen.

Kansrijk project

Inmiddels hebben wij ook een pitch voor de beoordelingscommissie mogen houden. Minder goed nieuws is dat de aanvraag nipt is afgewezen. Bij de afwijzing zat een terugkoppeling op welke punten aanvullende informatie nodig is. Daarbij hebben wij de aanbeveling gekregen de aanvraag opnieuw in te dienen.

En dat gaan wij ook doen. Zeker omdat het project als kansrijk wordt gezien.

Doe je ook mee?

Wij zijn recent weer gestart met het herschrijven. Bedrijven die nog niet betrokken waren, maar alsnog willen aanhaken, kunnen zich melden bij Theo Koster (theo.koster@techport.nl).