Fieldlab Green Energy

Industrie en haven in de IJmond gaan de komende jaren in transitie om te voldoen aan de toekomstige eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor de maak- als de offshore bedrijven betekent dit nieuwe markten met andere eisen aan technologie, producten en diensten.

Fieldlab Green Industry

In dit project werken bedrijven samen in de supply chain voor duurzame energie productie door middel van golfenergie. De asset owner in dit project is Symphony Wave Power BV.

In dit project gaat om een supply chain in de IJmond in te richten. Het gaat de volgende activiteiten:

 • Verdere ontwikkeling en testen van het systeem
 • Productie van de asset
 • Installatie in de Noordzee
 • De dagelijkse operatie en monitoring van de systemen
 • Onderhoud van de systemen
 • Inpassing in microgrids
 • Integratie met waterstof productie en opslag

Gezocht worden bedrijven (1 per activiteit)  in en verbonden met de IJmond, die expertise en kennis hebben op bovenstaande gebieden. Penvoerder is Stichting Techniek Campus Techport.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een nieuwe integrale supply chain voor duurzame energiesystemen, waarbij maak- en offshore industrie in de IJmond samenwerken. Een eerste toepassing (B2B) is de verduurzaming van de offshore activiteiten, het aantal benodigde systemen die een bijdrage leveren aan de Nederlandse elektriciteitsmarkt wordt ingeschat op 5000 in de komende 15 jaar. Naast de Noordzee is er veel grotere markt voor golfenergie in Europa en wereldwijd.

Project omvang

De doorlooptijd bedraagt 5 jaar (2023-2027), totaal kosten € 2-4 mln. Van elke partij wordt ongeveer een inzet gevraagd van 0,5-1,0 FTE waarvan 50% van de kosten uit de JTF middelen wordt bekostigd en de andere 50% een eigen bijdrage vraagt, bijvoorbeeld uit de leegloopuren. Daarnaast komen ook afschrijvingskosten op apparatuur en bijdragen in natura voor subsidie in aanmerking.

Aanmelden Fieldlab Green Energy

Ik meld mij graag aan:

 • Naam
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.