InnoMax

InnoMax is een advies- en engineering bureau op het gebied van Milieu- en Recycling Technologie. De Sr. Consultant en eigenaar Cees Duijn is al 35 jaar specialist en adviseur in de Milieu- en Recyclingindustrie: “Ik adviseer recyclingbedrijven over het inzamelen, verwerken en hergebruiken van de grondstoffen en Energie uit het afval. Van afval naar grondstoffen: zowel uit huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Recycling Technologie is “High Tech” een combinatie van bestaande technieken die samen een Innovatieve Recycling Technology met toegevoegde waarde generen.”

De diensten van InnoMax bestaan onder andere uit: advisering, haalbaarheidsadvies, begeleiden milieuvergunningen aanvragen, investeringsbegrotingen en kosten-batenanalyses. Innovatieve ontwikkelingen om tot duurzame oplossingen te komen, toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma’s, Opstellen transitie programma’s om bedrijven te begeleiden naar een circulair en duurzame bedrijfsvoering.

Waarom Techport?

Na 35 jaar is de cirkel weer rond en zijn we weer terug in de IJmond. Sinds 2018 is er (weer) een kantoor in de IJmond geopend (Staalstraat te Velsen-Noord). Wij willen ons netwerk in de IJmond verder versterken en benutten. Bij Techport willen wij netwerken en krachten bundelen, jonge techneuten een stageplaats bieden en de toepassing van techniek versterken.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dhr. C.G.S. (Cees) Duijn / cees@innomax.nl
LinkedIn: Cees Duijn
Website: www.innomax.nl

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op