25 maart 2022

AMC T&T

AMC T&T BV is een innovatief bedrijf dat in 2007 is opgericht voor het ontwikkelen van IT-Tools en Training om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het Life Cycle Management van complexe kapitaalgoederen. De aanpak die wij daarbij voorstaan is Asset Management Control (AMC).

Tot op heden geldt deze doelstelling nog steeds en heeft AMC T&T inmiddels een uitgebreide portfolio met vele AMC oplossingen waarmee directe invloed wordt uitgeoefend op; het bedrijfsresultaat, het gebruik van grondstoffen en energiebronnen en het efficiënt inzetten van personeel en materieel. Centraal staat hierbij ‘het op een verantwoorde wijze nastreven van systeemoptimalisatie en kostenefficiëntie’. 

Voor de implementatie bij de eindgebruikers, veelal de Asset Owners, wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met partners die met name gespecialiseerd zijn op assetmanagement consultancy.  

Daarnaast streeft AMC T&T naar het verder ontwikkelen en implementeren van Asset Management Control-methoden, -technieken, -applicaties en -trainingen. Voor 2020 en later is de AMC-aanpak volledig herzien en ge-upgrade. Dit is beschreven in bijgaande handout, maar ook de AMC T&T website (www.assetmanagementcontrol.nl) is, aan de hand daarvan, geheel vernieuwd.  

Waarom Techport?

AMC hoopt via Techport het relatiebestand te kunnen uitbreiden en wellicht ook met partners specifieke ontwikkel-/innovatieprojecten te kunnen uitvoeren. Ze denken met name een bijdrage te kunnen leveren bij het ‘Innoveren in Smart Maintenance’ en zijn ook zeker bereid tot kennisdeling.

Contactgegevens

Website: https://www.assetmanagementcontrol.nl

Contactpersoon: John Stavenuiter