26 april 2022

Z-Bridge winnaar Techport Challenge 2022

De winnaar van de Techport Challenge 2022 is Z-Bridge. Z-Bridge heeft een innovatief toegangssysteem ontwikkeld voor de offshore wind. Hierdoor kunnen mensen en goederen veilig en met kleinere schepen worden overgezet vanaf een bewegend schip naar een offshore windturbine. Met het winnen van de Techport Challenge mogen zij meedoen aan het GO!NH Growth programma van uit de Provincie Noord-Holland.

Techport organiseerde in het voorjaar van 2022 een Techport Challenge voor innovatieve MKB-bedrijven en startups die actief zijn in smart industry, smart maintenance en digitalisering in de maakindustrie, maritieme en offshore-industrie. De Techport Challenge is gericht op het ontwikkelen van smart technologie oplossingen die de maak- en onderhoudsindustrie slimmer, duurzamer en schoner kan maken. Dat kunnen innovaties zijn die emissies reduceren, maar ook innovaties die installaties efficiënter laten draaien, onderhoudscycli effectiever maken of in bredere zin een bijdrage kunnen leveren.

Z-Bridge
Z-Bridge is een gespecialiseerd bedrijf dat toegangssystemen voor de offshore markt ontwerpt, bouwt en verhuurt. Z-Bridge is een jong en innovatief bedrijf dat actief is in de maakindustrie. De doelstelling van Techport en de promotie van een opleiding in de techniek zijn key om met een startend bedrijf te kunnen groeien in deze regio. Wat is er dan mooier om dit initiatief actief te steunen.

GO!NH Growth
Z-Bridge heeft door het winnen van de Techport Challenge een plekje in het GO!NH Growth programma gewonnen waarbij bedrijven drie maanden een intensief traject doorlopen van workshops en diepgaande analyses van hun businessmodel. Hierbij krijgen ze ondersteuning van coaches en experts en leren ze sneller en meer gefocust te zoeken naar en het vinden van een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel. Op deze manier komen ze weer een stapje dichter bij het neerzetten van een winstgevende onderneming.

New Energy Coalition
In samenwerking met de New Energy Coalition is Techport in gelegenheid gesteld om nog drie extra bedrijven te begeleiden via het GO!-NH Accelerator 2022 programma. Dit is een versnellingstraject speciaal voor MKB’ers en startups waarvan het product, de dienst of de innovatie zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt en nog moet bewijzen dat de markt de innovatie nodig heeft. Het gaat om Texel4Trading, Danvos en DOPS.
Texel4Trading maakt drijvende zonnepanelen, welke een dusdanig substantiële energieopbrengst genereren, dat Texel voor een groot deel in hun energiebehoefte kan voorzien. Danvos (Opperdoes) heeft een circulair en integraal filterproces ontwikkeld voor verwijdering van ammoniak uit stallucht en mest. De opgevangen ammoniak kan worden gerecycled als meststof of in een brandstofcel worden gevoegd voor de opwekking van elektriciteit en warmte. DOPS Recycling Technologies werkt met pyrolyse technologie voor het verwerken van afval dat nu verbrand wordt. Dankzij de techniek worden meer grondstoffen behouden voor hergebruik.

Techport Innovatiepartners