Icoon

Subsidiemogelijkheden her-, om- en bijscholen

Voor bedrijven die echt werk willen maken van het om-her en bijscholen van bestaande en nieuwe werknemers zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar, zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Voor bedrijven die echt werk willen maken van het om-her en bijscholen van bestaande en nieuwe werknemers zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Hierbij een overzicht van de meest relevante regelingen.

Wil je hier als ondernemer mee aan de slag? Heb je hulp nodig of zoek je (kennis)partners om de subsidiabele activiteiten mee uit te voeren; neem contact op met Techport (gerik.tenberge@techport.nl)

SLIM-subsidie
SLIM–subsidie: (structurele) subsidieregeling voor het mkb om leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). De SLIM-subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Bekijk de menukaart van subsidiabele activiteiten en het stappenplan voor aanvragen;

Subsidie praktijkleren
Subsidie praktijkleren: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

STAP budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Tel mee met Taal
Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Van 1 januari tm 28 februari 2022 kunnen werkgevers de subsidie aanvragen.

Studiekosten aftrekbaar
Een groot deel van de zakelijke kosten die je als zzp’er voor jouw onderneming maakt, zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor eventuele cursussen of studies die je volgt om jouw vak beter te kunnen uitoefenen. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Zie deze link.

Opleiding werknemer betalen
Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao’s afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie deze link.

Omscholing kansrijke beroepen
Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek: als werkgever kun je tussen 1 september en 1 december 2021 aanspraak maken op deze regeling. Er is eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aan te vragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever), richting een beroep in de ICT of techniek.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op