Icoon

Masterclass Smart Maintenance

De masterclass Smart Maintenance bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing. De vorm is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie, geen klasjes.

De dagelijkse praktijk staat centraal. De masterclass is 5-10 dagdelen. Het eerste deel is een e-learning waarin praktijksituaties met augmented reality zijn nagebootst. In het tweede deel leren de monteurs in de praktijk.

De masterclass wordt uitgeprobeerd in een pilot met onderhoudsmonteurs van de deelnemende bedrijven. Daarna krijgen ook anderen toegang. ROC Nova College en de bedrijfsschool van Tata Steel bieden de masterclass dan aan als her- en bijscholingscursus voor maak- en onderhoudsbedrijven. Het regionale scholings- en arbeidsmarktprogramma House of Skills doet hetzelfde in andere sectoren. Daar kunnen zij-instromers de masterclass gebruiken voor omscholing. Verder wordt de masterclass beschikbaar gesteld aan het landelijke netwerk van Smart Industry Field Labs.

Meer informatie over de masterclass is hier te vinden.

Waarom een masterclass?

Samen met en op verzoek van de Techportbedrijven is een bijscholingsaanbod ontwikkeld voor (mbo) monteurs. Hiermee versterken we de kennis en de vaardigheden op de werkvloer op het gebied van smart/ predictive maintenance.

Het toepassen van smart technologies (met behulp van Internet of Things, sensortechnologie, advanced analytics en machine learning) in onderhoudsprocessen zorgt voor voorspelbaar onderhoud en hogere uptime van installaties. Een groot deel van dit werk wordt door toekomstige onderhoudsmonteurs gedaan. Asset owners, toeleveranciers, onderwijsinstellingen en Techport hebben een consortium gevormd om hiervoor een training (Masterclass) voor bestaande (onderhouds)medewerkers te ontwikkelen.

De training wordt geborgd in het bestaande aanbod van partners als ROC Nova College, Tata Steel Academy, FME/O’Zone en House of Skills.

Meer informatie over de masterclass of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Gerik ten Berge.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op