Icoon

Samenwerking House of Skills

Een programma om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo wordt gewerkt aan een op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Het vierjarig programma van House of Skills in de Metropoolregio Amsterdam heeft de afgelopen jaren tal van instrumenten en producten ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat intersectorale mobiliteit en daarmee zij-instroom voor werknemers eenvoudiger wordt en werkgevers skills meer gaan waarderen bij het werven van nieuwe medewerkers.

Er zijn skill-assessments ontwikkeld, is de matchingstool Paskamer ontwikkeld, zijn er diverse modulaire zij-instroomtrajecten opgestart, is het platform MijnHouseofSkills gereed, en zijn diverse workshops en trainingen vormgegeven. Deze producten moeten een bijdrage gaan leveren aan de oplossing van het tekort aan technisch personeel.

Techport neemt namens de PPS-en in de MRA het voortouw om het instrumentarium van House of Skills uit te rollen naar de regio. Er worden diverse zij-instroomtrajecten opgezet, waarbij met behulp van het netwerk van HoS (o.a UWV, Manpower, Randstad, AWVN , OTIB, FME) kandidaten en werkgevers worden gezocht.

Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Gerik ten Berge of kijk op https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl

House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo werken we aan een op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op