Vacature

Techport, opgericht in 2013, is dé publiek-private samenwerking waar meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden samenwerken om de eerste groene industriezone van Nederland te worden. We zijn actief in de IJmond, een dynamische regio waarin de industrie voor grote opgaven staat om te verduurzamen. Techport en haar partners werken samen aan innovatie en de realisatie van de best opgeleide technische beroepsbevolking.

Dit doen we al 10 jaar. En met succes! We bereiken jaarlijks tienduizenden jongeren, versnellen technologische innovatie, stimuleren zijinstroom, en ontwikkelen regionaal een opleidingsaanbod voor de banen van toekomst.

Techport heeft de ambitie om in de IJmond de eerste groene industriezone van Nederland te realiseren.         
De focus ligt daarom op:  

 • Duurzaamheid: Techport werkt aan het verminderen van CO2-uitstoot, het bevorderen van circulaire economie en het gebruik van duurzame energiebronnen.
 • Technologische innovatie: Techport versnelt technologische innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie, o.a. door het bevorderen van slimme energieoplossingen en duurzame productieprocessen.
 • Talentontwikkeling: Techport zet zich in voor de ontwikkeling van technisch personeel en stimuleert technische opleidingen en zijinstroom voor de banen van de toekomst.
 • Samenwerking: Alle partners van Techport werken samen aan innovatie, toekomstbestendig onderwijs en inzetbaarheid van technisch personeel, met een focus op Sustainable Industry en Smart Energy.

Het programmabureau (ca. 12 FTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van Techport.
Omdat de huidige programmadirecteur vertrekt is er op korte termijn behoefte aan een nieuwe

directeur

Ambities
Techport bereidt zich momenteel voor op het zetten van een ‘next step’ in haar ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op het laten groeien van het netwerk en het bouwen van een stevig ecosysteem, waarin de verschillende initiatieven nauw met elkaar samenhangen. Hiervoor is een sterke programmatische aanpak ontwikkeld (klik hier voor de link naar de meerjarenstrategie). Het programmabureau is bovendien versterkt met de juiste competenties.

Voor de toekomst ligt een sterke nadruk op open innovatie. Techport opent binnen enkele maanden een broedplaats voor innovatieve samenwerkingsprojecten tussen verschillende partners. Dit Techport Innovation Centre (vooralsnog ca. 400 m2) zal dé spil worden van Techport. Vanuit dit centrum verwachten wij een verdere expansie van de organisatie. Natuurlijk zullen deze innovatieprojecten ook van het programmabureau ondersteuning verwachten.

Techport wil een professionele organisatie blijven met heldere en korte besluitvormingslijnen. Vanuit de substantiële groei in de afgelopen jaren, de toenemende complexiteit van de diverse (subsidie)projecten en de toenemende interactie met de diverse stakeholders is versteviging, borging en professionalisering van het programmabureau een belangrijk aandachtspunt.
Tevens dient de governancestructuur op alle ontwikkelingen aangesloten te worden.

Daarnaast heeft Techport de ambitie om de financieringsbasis krachtiger en duurzamer te maken. Hiervoor is het blijven aantrekken van bedrijven gerelateerd aan de energie- en maakindustrie van groot belang. Voor de komende jaren ligt het speerpunt op de werving van bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Functieomschrijving
De programmadirecteur gaat dus niet alleen de ‘business runnen’ en de ambities realiseren, maar is ook het gezicht van Techport.

Daar horen o.a. de volgende taken bij:

 • aansturen van het programmabureau en aanjagen c.q. ondersteunen van de bestaande programmalijnen;
 • uitvoeren en doorontwikkelen van het overall programmaplan Techport, waarbij veel aandacht is voor de cross-overs en synergie tussen de programmaplannen van de vier actielijnen (leren, kiezen, werken en innoveren);
 • zorgen voor een duidelijke positionering én representatie van Techport in de IJmond, in de Metropoolregio Amsterdam en landelijk;
 • makelaar en schakelaar zijn tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden;
 • proactieve acquisitie (met als speerpunt grotere partners).

De programmadirecteur functioneert zelfstandig binnen de kaders van het beleid zoals door het bestuur vastgesteld. Direct aanspreekpunt is de voorzitter van Techport. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Omdat sprake is van een duidelijke overgangsfase (van Techport 2.0 naar Techport 3.0) worden ook kandidaten die een voorkeur hebben voor een tijdelijk dienstverband uitgenodigd te reageren.

Profiel
We zoeken iemand die al de nodige ervaring in een vergelijkbare functie heeft opgedaan maar toe is aan een functie met een grotere eindverantwoordelijkheid en met meer tactische aspecten. Een kandidaat met een stevige persoonlijkheid, die in staat is om op alle niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) het gesprek aan te gaan, en met voldoende ervaring en communicatieve c.q. sociale vaardigheden om gemakkelijk te ‘schakelen’ tussen groot- en kleinbedrijf, scholen en overheden.

Je beschikt over de volgende vaardigheden en ervaring:

 • een academisch/HBO+ werk- en denkniveau
 • een opleidingsachtergrond verweven aan techniek
 • ervaring met publiek-private samenwerking
 • ervaring met programmatisch werken
 • uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • in staat  om bruggen te slaan tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden
 • vaardigheden om snel een adequaat netwerk op te bouwen en te onderhouden
 • bewezen ervaring met technische innovatie
 • ervaring in de maintenance-, energie- en/of de maakindustrie is een pré, evenals een goed netwerk binnen de Techport regio

De volgende competenties vinden we belangrijk:

 • in staat om een goede balans te bewaren tussen externe oriëntatie en aansturing van de interne organisatie
 • creatief
 • verbindend
 • doel- en resultaatgericht
 • initiatiefrijk
 • luisterend
 • open blik naar buiten


Techport als jouw volgende stap?

Techport heeft als organisatie ambitieuze doelstellingen; het hieruit voortvloeiende werkklimaat is dan ook te omschrijven als ondernemend en dynamisch. Geen dag is dezelfde en ‘problemen zijn oplossingen waar we nog even over na moeten denken’ is een slogan die treffend de cultuur van de organisatie typeert.

Hoewel we in het profiel al iets over de beoogde kandidaat hebben beschreven, is het voor jouw persoonlijke succes doorslaggevend dat je je ofwel herkent in de bovenstaande typering of hier duidelijk naar op zoek bent. Je houdt van veel vernieuwing en functioneert optimaal bij een gezonde taakspanning.

Gekoppeld aan een aantal jaren werkervaring, bieden wij jou een unieke omgeving die een substantiële versnelling geeft aan je ontwikkelingscurve, in technisch, politiek en managerial opzicht

Financieel bieden we uiteraard een marktconform salaris (bandbreedte 70-95K bij Fulltime dienstverband) met uitstekende secundaire emolumenten.

Tactisch kunnen we je een baan bieden die voor weinig mensen is weggelegd. Een job die zoveel verschillende dimensies omvat dat je qua carrièreperspectief (bewezen!) een springplank verkrijgt.

Reacties kunnen tot en met 26 april worden gestuurd naar secretariaat@techport.nl.
Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met Ernst de Haas, bestuurslid van Techport en verantwoordelijk voor de portefeuille HR. Ernst is bereikbaar via het secretariaat van Techport: 06 52 42 18 25.

Een eerste selectie van kandidaten zal plaatsvinden met Ernst de Haas en een van de teamleden van Techport. In de tweede ronde zal ook kennisgemaakt worden met de overige bestuursleden.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op