Sluit aan bij Techport

Techport is een netwerkorganisatie en publiek private samenwerking van meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden met als doel de eerste groene industriezone van Nederland te worden. Techport is actief in Noord-Holland, met een focus op de IJmond. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen binnen het Techport netwerk werken samen aan techniekpromotie, zij-instroom bij technische bedrijven, ontwikkeling van het techniekonderwijs en innovatie op het gebied van Sustainable Industry en Smart Energy. Lees meer over de activiteiten en ambities in Techport is here to grow (meerjarenplan).

Tien jaar vooruit dankzij het netwerk

Techport bestaat 10 jaar en het netwerk is in die in die tijd gegroeid en geprofessionaliseerd. Het succes van Techport is de samenwerking van scholen en bedrijven. Door de financiële bijdragen van een paar  grotere bedrijven, de overheid en het onderwijs kan het programmabureau van Techport de activiteiten organiseren en project opzetten. Om de groene groeiambities waar te maken introduceren we voor bedrijven de mogelijkheid om Techportbedrijf Plus te worden. Zo wordt de financiële basis van Techport steviger en de slagkracht van het netwerk groter. Daarom vragen we aan ondernemers in het netwerk om een financiële bijdrage om samen de impact te vergroten.

Wat je als Techportbedrijf Plus krijgt

Als je Techportbedrijf Plus bent
Steun je het belang en de ontwikkeling van de industrie in de regio en de samenwerking eromheen
Word je als eerste geïnformeerd over nieuwe projecten en subsidiemogelijkheden
Staat je logo op de sheet Techportbedrijf Plus bij alle Techport-presentaties
Wordt je als Techportbedrijf Plus aangekondigd in de Techport nieuwsbrief en de social media
Is je bedrijfslogo prominent zichtbaar tijdens Techport Technologieweek en wordt je uitgenodigd voor het partnerontbijt
Staat je logo op website in de categorie Techportbedrijf Plus
Ontvang je het digitale Techporbedrijf Plus logo om op je bedrijfswebsite te plaatsen

Hiervoor vragen we de volgende ‘support fee’:

Start-ups: twee jaar gratis
Mkb onder 30 fte: 500 euro per jaar
Mkb van 30 – 250 fte: 2.500 euro per jaar

Neem contact op

Interesse? Neem dan contact op met Theo Koster, relatiemanager van Techport via theo.koster@techport.nl of 06-50245261


Eerst nader kennismaken met Techport? Dit doet Techport voor alle bedrijven in het netwerk:

  • Inzage geven in het netwerk (Techportbedrijven en Techportscholen);
  • Informatiebijeenkomsten organiseren over ontwikkelingen in de regio;
  • Thematische kennissessies organiseren over Innovatie en Human Capital;
  • Innovation Tribes organiseren;
  • Organiseren van het Techport Netwerk Event;

    NB: na het bijwonen van drie bijeenkomsten van Techport is het wenselijk dat je Techportbedrijf wordt.


Techportschool worden?

Ben je betrokken bij een onderwijsinstelling in de IJmond-regio en wil je weten wat Techport voor jouw school kan betekenen?
Neem dan contact op met Danielle van der Mark: danielle.vandermark@techport.nl
(Van scholen wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor het partnerschap).

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op