28 feb 2024

Volg de workshops Machine Learning en ontdek wat voor impact dit kan hebben op je bedrijf 

Techport heeft samen met Hilton Foods, VanderEng, Vezet en Tata Steel al een aantal use cases met Tiny Machine Learning succesvol afgerond. Techport wil het mkb helpen om te gaan werken met Tiny Machine Learning, want voor veel mkb’ers is de drempel om hierin in te stappen nog hoog. Om Tiny Machine Learning (Tiny ML) toegankelijker te maken organiseert Techport samen met het European Digital Innovation Hub (EDIH) en SURF in maart, april en mei een reeks workshops op het gebied van machine learning en taalmodellen. 
 
Waarom werken met Tiny Machine Learning?
 
Tiny ML is draadloos, goedkoop, veilig en eenvoudig. Zo kun je direct starten met ‘het plakken van sensoren’ op assets. Hiermee kan je voorspellend onderhoud uitvoeren waarmee je kosten bespaart en je efficiëntie verhoogt. 


Workshop 1 Inleiding tot Machine Learning  
Wanneer: 20 maart  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In deze eerste workshop over Machine Learning voor bedrijven leer je begrijpen wat Machine Learning is, wat de basisprincipes zijn en wat taalmodellen zijn en wat de impact ervan kan zijn op je bedrijf. Er worden voorbeelden gegeven van use cases van andere bedrijven uit verschillende sectoren. Je gaat een (te trainen) model opzetten en onderzoeken hoe dit binnen jouw bedrijf toegepast kan worden om je om bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Hierbij kijken we ook naar het gebruik van taalmodellen. Centraal in deze eerste workshop staat het zogenaamde CRISP DM model aan de hand waarvan we laten zien welke stappen een bedrijf doorloopt om tot een goed proces te komen omtrent het werken met Machine Learning. Een belangrijke stap in dit proces is het verzamelen van data nodig voor het trainen van modellen. 

Resultaat: na deze workshop weet je wat ML is en hoe jij dit voor jouw bedrijf kunt inzetten om processen te verbeteren en te laten groeien in het tijdperk van geavanceerde technologieën. 

Workshop 2 Demonstrators rondom Machine Learning en taalmodellen  
Wanneer: april 2024 (exacte datum volgt nog)  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In de tweede workshop gaan we jou en je bedrijf helpen om met een Proof of Concept (PoC). Het hoofddoel van een PoC is om aan te tonen of een bepaald concept in de praktijk kan worden gebracht. Nog voordat er grootschalige investeringen worden gedaan. Dit doen we met behulp van zogenaamde demonstartors. Die we oganiseren met onderwijsinstellingen zoals de Hogeschol van Amsterdam en fieldlabs van Techport rondom Machine Learning en taalmodellen hebben opgezet. Via deze demonstrators kan je bijvoorbeeld een concept of idee concreter maken, laten zien hoe je data verzameld, opslaat, op verschillende plekken kan verwerken, en hoe je deze data inzet om je model te trainen en koppelt aan een taalmodel. Hierbij kijken we ook naar veiligheid. Uiteindelijk ben je in staat om via een demonstrator beter te begrijpen hoe een systeem kan functioneren. Of en systeem aan de verwachtingen zal voldoen en wat ervoor nodig is om aan de slag te gaan met Machine Learning en taalmodellen. 

Tijdens deze workshop gaan we ook dieper in op taalmodellen en hoe instellingen samen met bedrijven werken aan een Nederlands taalmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de supercomputer faciliteiten van SURF. Tevens bieden we de mogelijkheid met een Machine Learning expert in contact te komen die verbonden is aan een fieldlab  van Techport of (onderwijs) instelling zoals de Hogeschool van Amsterdam. 

Resultaat: na deze workshop begrijp je hoe je een eerste PoC kunt opzetten, kun je deelnemen aan de demonstrators die worden opgezet rondom Machine Learning en Taalmodellen en begrijp je meer over de werking van taalmodellen. 

Workshop 3 Het in productie brengen van je model  
Wanneer: mei 2024 (exacte datum volgt nog)  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In deze laatste workshop gaan we kijken hoe je je Machine Learning- en taalmodellen vanuit een testomgeving (of Proof of Concept) over gaat zetten naar een productie omgeving. Dit noemen we ook wel deployment. Vragen die we daarbij onder andere gaan beantwoorden: 

  • Hoe ga je gebruik maken van een Cloud provider zoals Amazon Web Services; 
  • Hoe ga je je applicatie en model onderhouden (monitoring, schaalbaarheid, containerisatie) 
  • Hoe voeg je bijvoorbeeld nieuwe data toe aan een getraind model in productie? 
  • Hoe kun je omgaan met de rekenkracht die een provider aanbiedt om hoge kosten te voorkomen (resource management)? 

Voor wie zijn deze workshops bedoeld en/of interessant? 

  • De eerste workshop is geschikt voor zowel voor personen met een business achtergrond die betrokken zijn bij het nemen van data-gedreven beslissingen. Of mensen met een IT-functie en achtergrond in een organisatie. 
  • De tweede workshop richt zich wat meer op mensen die een vertaalslag kunnen maken tussen het business probleem en de technologie. Maar ook personen met een IT-achtergrond zoals data engineers, data scientists die in contact staan met de business binnen een bedrijf. 
  • De laatste workshop geeft handvaten aan mensen binnen een organisatie die zelf modellen beheren. Of aan personen die in contact staan met een IT-organisatie (extern bedrijf) waaraan het beheer van dergelijke activiteiten zijn en/of worden uitbesteed.  

De workshops zijn afzonderlijk of als reeks te volgen.  
 
Interesse om deze workshop(s) te volgen?
Stuur dan een mail naar André Gerver (a.gerver@techport.nl) om je aan te melden.  

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op