31 mrt 2023

Wij gaan de vijver van vakmensen vergroten

Op 30 maart hebben ruim 20 Techport-bedrijven stappen in de goede richting gezet om het aantal technische vakkrachten te vergroten voor het mkb. De deelnemers zijn creatief aan de slag gegaan en hebben nagedacht over kansrijke ontwikkelroutes, loopbaanafspraken en het aantrekkelijker maken van de sector.

Na een panelgesprek met Alliander, Tata Steel, Provincie Noord-Holland en het Werkgevers Servicepunt over het belang van samen de vijver van vakkrachten vergroten, zijn de deelnemers dieper ingegaan op de initiatieven die nu nog ‘losse’ puzzelstukjes. Deze initiatieven zijn:

  • Krachten bundelen in onderwijsmodules en inzet bedrijfsscholen
  • Een carrousel ontwikkelen voor technische vakmensen
  • Gericht campagne voeren en werven op basis van skills 
  • Techport-tuin ontwikkelen voor oriënteren, leren/begeleiden/werken

Techport gaat nu aan de slag met Techport-bedrijven om deze initiatieven door te ontwikkelen.

Is bij jouw bedrijf ook de grens bereikt om mensen in de techniek te krijgen en wil je gezamenlijk aan de slag gaan met een van de initiatieven? Neem contact op met Margriet.lautenschutz@techport.nl.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op