Auteur: Techport

TECHPORT-SCHOLEN WERKEN SAMEN

Basisschool de Toermalijn en het Ichthus Lyceum hebben de samenwerking gezocht in een techniekproject voor leerlingen. Beide scholen zijn aangesloten bij Techport | De toekomst van maak- en onderhoudsindustrie en willen het techniekonderwijs nog beter vormgeven.

Ongeveer een jaar terug hadden de handen ineengesloten om de samenwerking aan te gaan. Zo zocht de techniek coördinator van bassischool de Toermalijn (stichting Atlant basisonderwijs) contact met het Technasium van het Ichthus Lyceum. Met de vraag om samen aan de slag te gaan met een techniekproject voor groep 7. De gedachte van techniek coördinator Tim Bijker, was dat de Toermalijn een partnerschool kon vragen of zij ruimte en kunde wilde delen met de basisschoolleerlingen op het gebied van techniek. Zo kon het Ichthus Lyceum en dan met name het Technasium, zichzelf profileren en kinderen doen overhalen om voor hun school te kiezen als zij de stap van het PO naar het VO gaan maken.

Foeke Rozendaal en Marcel Hoogstoevenbeld van het Ichthus Lyceum hebben samen een lessenserie bedacht voor groep 7 van de Toermalijn. De kinderen mochten in tweetallen een ontwerp maken van een dier van karton. Aan de hand van een Microbit werd een onderdeel van dat dier in beweging gebracht. De lessenserie bestond uit 5 lessen. Het was een groot succes is en het project bracht grote toegevoegde waarde voor de leerlingen.

#techniek #onderwijs #samenbrengen #project #basisschool #voortgezetonderwijs #technasium #wereldvantechniek #school

Wij gaan de vijver van vakmensen vergroten

Op 30 maart hebben ruim 20 Techport-bedrijven stappen in de goede richting gezet om het aantal technische vakkrachten te vergroten voor het mkb. De deelnemers zijn creatief aan de slag gegaan en hebben nagedacht over kansrijke ontwikkelroutes, loopbaanafspraken en het aantrekkelijker maken van de sector.

Na een panelgesprek met Alliander, Tata Steel, Provincie Noord-Holland en het Werkgevers Servicepunt over het belang van samen de vijver van vakkrachten vergroten, zijn de deelnemers dieper ingegaan op de initiatieven die nu nog ‘losse’ puzzelstukjes. Deze initiatieven zijn:

Techport gaat nu aan de slag met Techport-bedrijven om deze initiatieven door te ontwikkelen.

Is bij jouw bedrijf ook de grens bereikt om mensen in de techniek te krijgen en wil je gezamenlijk aan de slag gaan met een van de initiatieven? Neem contact op met Margriet.lautenschutz@techport.nl.

Tiny machine learning event: Samen aan de slag met voorspellend onderhoud! 

Tijdens de Tiny machine learning event waren verschillende technische bedrijven, docenten van onderwijsinstellingen, coaches van Tatasteel Academy en medewerkers van Techport aanwezig. Tiny machine Learning is een relatief nieuwe technologie, die sensortechnologie en machine learning toegankelijk maakt.

De bedrijven werden tijdens het event welkom geheten en er werd een korte introductie gegeven over Techport. Vervolgens gaf André Gerver, Kwartiermaker bij Techport, uitleg over Tiny machine learning en wat we met deze nieuwe technologie qua onderhoud kunnen voorspellen. André: ‘We hebben samen met drie bedrijven waar wij al eerdere use cases hebben opgezet een toelichting gegeven over de verschillende testen uit de praktijk. Hierdoor kreeg iedereen een duidelijk beeld hoeveel verschillende methodes toegepast kunnen worden met deze nieuwe technologie. Daarna mochten de deelnemende bedrijven zelf een use case bedenken voor de eigen organisatie’.  

Testen nieuwe technologie in de praktijk 

Zo passeerden diverse use cases de revue en werd er onderling goed met elkaar meegedacht. André: ‘Er waren tijdens de bijeenkomst veel gelijkgestemden met eenzelfde beroepsmatige achtergrond en vaak kampten deze organisaties met dezelfde problemen. Hierdoor ontstond er veel interactie tussen de aanwezigen en werd er volop meegedacht aan oplossingen! Op dit moment gaan wij bij verschillende organisaties langs om te onderzoeken hoeveel energie bespaart kan worden door middel van Tiny machine learning. Vaak na monitoring resulteert dit in een besparing tussen de 10% en 30%. Daarnaast gaan wij ook bij een bedrijf een use case uitzetten door een veiligheidsonderzoek te doen naar bepaalde stoffen in het bedrijf. Bij een andere organisatie hebben we afgesproken om het waterverbruik in kaart te brengen. We gaan de hele productielijn monitoren met als doel om te voorspellingen wanneer er te veel water wordt verbruikt en er verstopping dreigt van spoelwater.’ 

Tiny machine learning community 

Binnenkort wordt er weer een nieuwe afspraak gemaakt waarbij we met de deelnemende bedrijven de use cases uit de praktijk bespreken, terugkoppelen wat de meetresultaten waren en we de ervaringen met elkaar kunnen uit wisselen. André is zeer te spreken over de use cases. ‘Hiernaast hebben wij het voornemen om Tiny machine learning community’s te vormen met bedrijven en studenten. Dus er komen nog veel meer use cases aan!’

Onderhoudsmonteurs klaar voor de toekomst

Op 7 maart 2023 is de eerste lichting onderhoudsmonteurs vanuit Tata Steel, Facta en GWOC zijn geslaagd voor de Masterclass Smart Maintenance. Deze unieke masterclass in de IJmond bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De vorm van de masterclass is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie en geen klasjes.

Samen met en op verzoek van de Techport-bedrijven hebben het Nova College, Techport en onderhoudsfirma’s een bijscholingsaanbod ontwikkeld voor (mbo) monteurs. Hiermee worden de kennis en vaardigheden op de werkvloer op het gebied van smart- en predictive maintenance versterkt. Het toepassen van smart technologies zoals Internet of Things, sensortechnologie, advanced analytics en machine learning in onderhoudsprocessen, zorgt ervoor dat je het slijtgedrag van installaties kan voorspellen, onverwacht falen kan tegen gaan en de levensduur van fabrieken kan verlengen. Door slim onderhoud in te passen kan je dus energiezuiniger produceren. Producenten, toeleveranciers, onderwijsinstellingen en Techport hebben een consortium gevormd om hiervoor een serie masterclasses voor bestaande (onderhouds)medewerkers te ontwikkelen. De training wordt geborgd in het bestaande aanbod van ROC Nova College.

Masterclass
De masterclass is 16 tot 18 dagdelen en de dagelijkse praktijk staat centraal. De serie trainingen bestaat dan ook niet alleen uit theorie, maar de praktijksituaties zijn het leslokaal, al dan niet gesimuleerd met behulp van augmented reality. In de training wordt onder meer gebruik-t gemaakt van de proeffabriek van het Fieldlab Smart Maintenance van Techport. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing.

De nieuwe masterclass start vanaf 1 april 2023. Goed om te weten is dat elke deelnemer voor deze Masterclass gebruik kan maken van €1000,- STAP subsidie. Wil je meer informatie over de masterclass? Kijk hier of neem dan contact op met Edward Straus (estraus@novacollege.nl).

Studenten en bedrijven samen aan de slag met Tiny Machine Learning 
Studenten en bedrijven gingen op 17 februari 2023 samen aan de slag met Tiny Machine Learning.

Op vrijdagmiddag 17 februari 2023 kwamen studenten technische bedrijfskunde, data science en master of applied artificial intelligence van Hogeschool InHolland en Hogeschool van Amsterdam samen met opdrachtgevers bijeen bij Techport voor de eerste Learning Community op het gebied van Tiny Machine Learning. 

Wat hadden deze studenten gemeen? Ze gaan allemaal – via Techport – aan de slag met Tiny Machine Learning vraagstukken van bedrijven uit het netwerk van Techport. Hilton Foods Holland, Biscuits International en Tata Steel hebben alle drie een vraagstuk op het gebied van procesoptimalisatie, waarbij de (nieuwe)technologie van Tiny Machine Learning dé oplossing kan zijn voor het vraagstuk. 

Voorspellend onderhoud via Tiny Machine Learning

Tiny Machine Learning is een relatief nieuwe technologie, die sensortechnologie en machine learning toegankelijk maakt. Tiny Machine Learning is draadloos, goedkoop en veilig. Zo kun je direct starten met ‘het plakken van sensoren’ op assets. Hiermee kan je bijvoorbeeld voorspellend onderhoud uitvoeren waarmee je kosten bespaart en je efficiëntie verhoogt. Techport ziet veel kansen voor het MKB om aan de slag te gaan met Tiny Machine Learning en is daarom deze learning community gestart: voor de bedrijven, studenten en docenten.

Zo gaan Kasper Tiebie van de Hogeschool van Amsterdam samen met Sjoerd Sas van InHolland het komend half jaar met behulp van slimme sensoren de hele verpakkingslijn van Hilton Food Services monitoren. Daarnaast gaat Maurice Bras van InHolland zich buigen over het verminderen van geluidshinder bij Tata Steel, nadat een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam hier een meetmethodiek voor hebben ontwikkeld.   

Na een korte kennismaking en een uitwisseling van vraagstukken, knelpunten en de aanpak kregen de deelnemers aan de Learning Community Tiny ML een rondleiding van Mark Denys, voorzitter van Techport bij Tata Steel. Je kunt wel stellen een speeltuin als het gaat om het oppakken van Tiny ML gerelateerde vraagstukken. De Learning Community komt de komende periode regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen. 

Aanmelden bedrijvensessie Tiny Machine Learning 

Ben je producent en heb je een potentieel vraagstuk op het gebied van procesoptimalisatie, omgevingshinder of onderhoud en zou Tiny Machine Learning een oplossing kunnen zijn? Meld je dan aan voor de bedrijvensessie Tiny ML op vrijdag 10 maart van 12:00 tot 14:00 uur bij de Tata Academy. Wij gaan dan aan de slag met jouw vraagstuk. 

Heb je vragen over de bedrijvensessie Tiny Machine Learning? Neem gerust contact op met André Gerver via a.gerver@techport.nl.

Meer info

Drijvend onderstel windmolen

Is het mogelijk een drijvend onderstel te bouwen voor een windmolen van vier meter hoogte? Studenten van het Nova College Campus Beverwijk gingen gister de uitdaging aan met Techport en Stichting MyTec-Bedrijven tijdens een Techport Innovation Tribe.

Het is de bedoeling dat alles begin mei voor de kust bij Scheveningen in zee ligt. ,,De constructie is onderdeel van de internationale Floating Windchallenge 2023. De uitdaging voor de studenten is om het drijvende gedeelte en de positionering te ontwerpen en te maken’’, vertelt Erik Deuling, docent van de my tec-opleiding.

Lees hier het hele artikel uit IJmuider Couranthttps://lnkd.in/eB4e_eBX

Techport-bedrijf Crown van Gelder

Wij ontvingen het bericht dat Techport bedrijf en belangrijk icoon voor de IJmond regio en de Nederlandse maakindustrie Crown van Gelder faillissement heeft aangevraagd. Vreselijk nieuws voor 250 medewerkers die zich elke dag met hart en ziel inzetten. Wij leven met ze mee en wensen ze heel veel sterkte. 

Crown van Gelder was vanaf het begin zeer betrokken bij het ontstaan van Techport en is een belangrijke partner gebleken in de ontwikkeling van Techport. Mede door de steun van Crown van Gelder is Techport uitgegroeid tot een business campus voor nieuw talent en nieuwe ideeën, een ontwikkel- en ontmoetingsplaats, een innovatie community waar iedere techneut bij wil horen. Het wegvallen van de papierfabriek heeft grote impact op de economie in de IJmond. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de leveranciers in de regio. Net als velen hopen wij daarom op een succesvolle doorstart, zodat dit prachtige bedrijf opnieuw kan groeien.

Techport zoekt snuffelende statushouders: ‘We zitten op mensen te wachten’

Techport werkt samen met gemeenten Beverwijk en Velsen om statushouders kennis te laten maken met de technische bedrijven in de IJmond. Zo leren de statushouders over de mogelijkheden voor werk in de technische sector en kunnen de bedrijven een nieuwe doelgroep van mogelijke collega’s aanspreken. Merel Jonkman van BTAC Solutions noemt het dan ook een win-winsituatie: “Wij zitten op mensen te wachten en zij willen iets zinvols doen.”

Volgens Margriet Lautenschutz van Techport zijn er heel wat potentiële nieuwe werknemers die aan dit programma meedoen en zo meer te weten komen over de technische wereld. “Op het schip hebben we gesprekken gehad met 29 statushouders en nu zijn we met een groep van 11 statushouders aan de slag. In totaal gaat het om een groep van 150 mensen die op zoek zijn en we gaan nu verder met onze verkenning.”

Klik hier voor de reportage.

De statushouders kunnen nu nog niet aan het werk omdat zij nog niet zijn ingeburgerd. Toch is het volgens Techport niet te vroeg om een kijkje in de keuken te nemen. “We wachten niet tot ze de Nederlandse taal beheersen en de inburgering achter de rug hebben, we laten ze bewust nu al de techniek verkennen”, zegt Margriet Lautenschutz.

Volgens Lautenschutz wordt dat heel positief ontvangen. “De mensen zijn heel erg blij en ik merk dat het ook heel succesvol is om ambassadeurs in te zetten die dit al meegemaakt hebben. Hier bij dit bedrijf werken al een paar mensen die uit Syrië komen en je ziet dat het dan makkelijk is om contact te maken met de statushouders.”

Mohammad vertelt dat hij de rondleiding interessant vindt, maar dat het niet helemaal zijn ding is. “Ik ben twee jaar geleden naar Nederland gekomen en ben bezig om de taal te leren en ondertussen werk ik nog niet. Ik ben altijd druk, vooral met sporten, dus ik vind het niet frustrerend om nog niet te werken.”

De hoop dat het goed komt met Mohammad is er zeker: Hij wil uiteindelijk met airco’s en verwarmingsinstallaties werken omdat hij daar ervaring in heeft. Andere statushouders die bij BTAC hebben gesnuffeld zijn erg enthousiast en kunnen wellicht in de toekomst aan de slag bij het bedrijf.

Reportage, artikel en foto door Jasper Leegwater (NH Nieuws).

GO!-NH 2023

Ben jij deel van een startup, of mkb’er in ontwikkelingsfase? Hebben jullie een innovatie met focus op energietransitie, circulaire economie, bouw, fashion of agrifood? Zijn jullie actief in de provincie Noord-Holland?

Dan is het interessant voor jou om deel te nemen aan één van de GO!-NH versnellingsprogramma’s voor startups, scale-ups en mkb’ers van de provincie Noord-Holland. Inschrijven voor GO!-NH Accelerator en GO!-NH Growth kan tot en met 30 januari 2023 en start in maart 2023.

Meer informatie vind je in de brochure of op de website van GO!-NH. Direct inschrijven kan hier. De deelnemende bedrijven beoordelen het GO!-NH programma met gemiddeld een 9,1!

Bijna 140 impactvolle bedrijven gingen jou voor in GO!-NH, waaronder The Good Roll, Bedaffair, Reflower, Digi Surfer, MOYU, The Lickin’ Company, FastFeetGrinded, MakersUnite en Cryoworld.

Danny Pormes, FastFeetGrinded – Deelnemer GO!-NH Scale 2021-2022:“GO!-NH was voor ons: go extreme! Door GO!-NH beseften we dat we gewoon moesten gáán als we wilden groeien. Het programma zorgt voor zulke waardevolle contacten dat je meteen aan de gang bent. Dankzij dat netwerk kun je direct het proces versnellen. Die slimme combinaties maken leer je bij GO!-NH. Je zit meteen met de juiste mensen aan tafel.”

Wil je kennismaken met GO!-NH en een aantal van de deelnemers? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:
– 10 januari 9.00u-11.00u – Alkmaar
– 11 januari 16.30u-17.30u – Den Helder

Bekijk de agenda en kom gezellig langs!

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je andere impactvolle ondernemers? Neem dan contact op met André Knol (a.knol@innomics.nl) of Abdellah Ezzerari (aezzerari@nhn.nl) en we plannen in de komende weken een (telefonische) afspraak in.

Nieuwkomers aan de slag in de techniek

Samen met Techport-bedrijven Haprotech en InnoMax B.V. is Techport een mooi initiatief gestart. Meer hierover zie je in onderstaande video.

Heb je ook interesse om aan te sluiten? Neem contact op met Margriet Lautenschutz

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op