Auteur: Jannemieke van Dieren

Ontdek de mogelijkheden van industriële robots voor jouw organisatie

Met het het leer- en innovatietraject ‘Ontdek de kansen van robotica’ an Smart Makers Academy krijg je een introductie op het gebied van industriële robots voor meerdere sectoren. Door de toenemende integratie van industriële robots in het bedrijfsleven of in de industrie zijn we getuigen van een fascinerende verschuiving naar een geavanceerde en efficiëntere wereld. Hoe kun je robotica toepassen in jouw bedrijf? Met deze vraag ga je aan de slag in de eerste serie workshops “Ontdek de kansen van robotica”. Start: 6 december 2023 bij de 3D Makerszone in Haarlem.

Ondernemers al varend in gesprek over de energietranistie in de IJmond

Op 18 oktober organiseerde Techport in samenwerking met de Rabobank een ondernemersontbijt op de rondvaarboot Koningin Emma door de havens van IJmuiden. Aan boord stapten 47 ondernemers die van 8 sprekers een korte update kregen van de energietransitie in en rondom het havengebied. De updates kwamen onder andere van Zeehaven IJmuiden, Tata Steel IJmuiden, BIZ Havengebied IJmuiden, GreenBiz en natuurlijk van de Rabobank en Techport zelf.

Doel wat het onderlinge netwerk te versterken en elkaar op de hoogte brengen van de innovatieve oplossingen die je als individueel bedrijf (of gezamenlijk op een bedrijventerrein) kan oppakken . Verder werden concrete handvatten aangereikt om als bedrijf  je eigen scan te doen (voor grote bedrijven al verplicht), zoals de Future Fit Risicoscan van de Rabobank en de energiescan die GeenBiz aanbiedt. Duidelijk werd dat de deelnemers met elkaar willen samenwerken aan de eerste groene industriezone te wereld.

Op dezelfde dag trok TenneT aan de bel over de netcongestie in de regio. In Noord-Holland heeft het hoogspanningsnet van TenneT de grenzen van zijn capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Reden te meer om samen te werken aan oplossingen.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het JTF fonds.

Techport Innovation Tribe: golfenergie

Techport organiseerde op 19 september 2023 een Innovation Tribe, waarin professionals uit het bedrijfsleven samen met studenten en docenten van ROC Nova College een idee van hoogleraar Johan Paulides (AE Magentic) verder gingen uitwerken. Paulides wil golfenergie uit zee gaan opwekken door tweedekans-robotarmen omgekeerd stroom te laten opwekken. Aan tafel kwamen specialisten uit het bedrijfsleven van Van Bodegraven Electric Motors, Beuker Special Products, Hoogewerf Engineering, Stemar, IJssel Technologie, Pentacon, EKB en  Harsveld. Vanuit Nova College waren docenten van de Mytec opleiding aanwezig en negen studenten. 

Al snel werd duidelijk dat het idee om een gigantische “submersible” constructie gaat van een driehoekige drijvend frame met een lengte van 200 meter per zijde. Op deze schaal moet het mogelijk zijn om gemiddeld 2,5MW aan golfenergie te leveren voor 7.000+ uur per jaar. Dat is genoeg voor ongeveer 5000 huishoudens.

Tijdens de tribe werd gekeken naar oplossingen om lichter te construeren, hoe de pods uit het water te halen bij slecht weer en of de pods binnen de drie drijvers kunnen worden “opgeborgen”.

Kortom, een complexe uitdaging die nog om veel deeloplossingen vraagt. Zie hieronder de vlog over deze inspirende sessie.

Techport Technologieweek 2023

Van 2 t/m 6 oktober 2023 is de Techport Technologieweek. Een week waarin leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, ouders en docenten enthousiast worden gemaakt voor werken en leren in de techniek en technologie.


Het programma:

Smart Maintenance Day | Bovenbouw voortgezet onderwijs | 2 oktober 2023 | meer informatie en aanmelden

Tech Your Talent | Onderbouw voortgezet onderwijs | 4 oktober 2023 | meer informatie en aanmelden

PET IJmond | Groep 7 | 3 oktober 2023 | aanmelden

PET IJmond | Groep 8 | 5 en 6 oktober 2023 | aanmelden

PET IJmond | Voorbereidende gastles | 27 september 2023 | meer informatie en aanmelden

Doe-middag leraren primair onderwijs | 4 oktober 2023 | meer informatie en aanmelden

Ouders | 4 oktober 2023 | meer informatie en aanmelden


Locatie: Sporthal Beverwijk (De Walvis), Van Loenenlaan 1, Beverwijk

Techport netwerk uit de startblokken ‘op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’

Op woensdag 20 september was de Techport kick-off bijeenkomst ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ bij Tata Academy in Velsen Noord.

Aan een goed gevulde zaal legde Techport programmadirecteur Henno van Horssen uit wat de ambities zijn voor de komende jaren en hoe het Techport netwerk daar samen in zal optrekken. Daarbij wordt stevig ingezet op innovatie en gestreefd naar de best opgeleide beroepsbevolking van het land.

Uitreiking Just Transition Fund cheques aan innovatieve projecten
Concrete stappen naar die groene toekomst worden gemaakt door de eerste vier projecten die een toekenning hebben gekregen van het Just Transition Fund, een Europees fonds dat als doel heeft om regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier in staat te stellen de energietransitie in te gaan.

De vier projecten die uit handen van de wethouders van Velsen, Beverwijk en Heemskerk een symbolische cheque in ontvangst namen waren:

Infinity met het project Smart & Healthy Buildings Platform – een project om grote panden zuiniger met energie te laten omgaan.

H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant – een project dat offshore windenergie niet als elektriciteit naar land wil transporteren, maar als waterstof, door water op zee te elektrolyseren.

Het Project Symphony Wave Power – een innovatie die de drukverschillen in golfslag omzet in hernieuwbare energie.

De Green Incubator van het Techport Innovation Centre – een project dat studenten, ondernemers en startups helpt met capaciteit en kennis om stappen te kunnen maken op het gebied van (groene) innovatie.

Goede ideeën gezocht
Vera van Vuuren, projectleider van het Just Transition Fund IJmond, feliciteerde de projecten en sprak de hoop uit dat er nog vele zullen volgen. Daarom roept ze  ondernemers en organisaties op om de komende tijd ideeën in te sturen om de energietransitie in de regio verder te helpen.

Kijk op de website voor meer informatie: https://www.odijmond.nl/projecten/just-transition-fund-ijmond/

Daadkracht
Mark Denys, voorzitter van Techport, sloot de middag af met een oproep om vooral samen te werken. “Weg met fossiel’ is de juiste richting”, zei hij. “Een richting die we allemaal op moeten. Wat we daarvoor nodig hebben is een beweging. En de wil om te veranderen. En de droom van een betere, groenere wereld.
De eerste groene industriezone’ is onze droom. Maar minstens zo belangrijk is het ‘Samen op weg’. We komen vooruit door samen de beweging te starten. Minder denken, meer daadkracht. Dat is ook de rol van Techport als publiek-private samenwerking: het mobiliseren van daadkracht.”

Foto: Techport / Fjodor C. Buis

Project Techport Innovation Centre Green Incubator ontvangt subsidie uit het Just Transition Fund IJmond

Op 20 september 2023 ontving Gerik ten Berge (Techport) uit handen van wethouder Jeroen Verwoort (gemeente Velsen) de symbolische cheque van de Just Transition Fund subsidie voor het project Techport Innovation Centre  (TPIC) Green Incubator.

De TPIC Green Incubator richt zich op neerzetten van een one-stop-shop voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de maak- en onderhoudsindustrie. Ook worden er learning communities opgericht op specifieke thema’s: Make Green (schoner circulair produceren), Energize Green (energiezuiniger produceren en onderhouden) en Move Green (schoner transporteren).  

De activiteiten in project TPIC Green Incubator zijn ingericht op de verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Onderwijsinstellingen zijn onderdeel van de innovatieteams en learning communities  die aan de slag gaan met innovatieprojecten. Met masterclasses, onderzoeksopdrachten en (afstudeer)stages leveren de betrokken onderwijsinstellingen een directe bijdrage aan succesvolle implementatie van innovaties. 

Daarnaast zijn de technologieën, die in de innovatieprojecten worden opgepakt, direct input voor nieuw curriculum op VO, MBO en HBO. De trainingen, workshops en masterclasses die vanuit de one-stop-shop en learning communities worden opgezet, zijn toegankelijk voor bestaande medewerkers (bijscholing), voor studenten en scholieren (initiële scholing) en voor andere geïnteresseerden (mogelijk zij-instromers, omscholing) 

De TPIC Green Incubator  heeft als doel om in 4 jaar 100 bedrijven, 100 werknemers en 200 studenten (mbo/hbo) te ondersteunen of te betrekken bij de implementatie van groene innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie.  Het resultaat van TPIC  Green Incubator is de implementatie van 25 groene innovaties. 


20 sept: kick off ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van NL’ + uitreiking cheques aan eerste 4 JTF projecten

Op woensdag 20 september van 16.00 tot 18.00 uur organiseert Techport de Kick-off bijeenkomst ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ bij de Tata Academy in Velsen Noord.

Op deze middag nemen we je mee in de ambities van Techport voor de komende jaren. Hoe ziet de koers naar 2030 er uit? Hoe gaan we als netwerk de verduurzaming en de energietransitie van de industrie in de IJmond versnellen? Wat zijn de mijlpalen op de route naar ‘de eerste groene industriezone van Nederland’? 

Op deze middag maken we ook kennis met de vier projecten die een toekenning hebben gekregen van het Just Transition Fund.

Het programma:
15.30 uur: inloop met koffie en thee
16.00 uur: start programma met een welkomstwoord door dagvoorzitter Leonie van der Kruk.
Vervolgens geeft Henno Horssen, programmadirecteur van Techport, een korte presentatie over ‘Op weg naar de eerste groene industriezone’ en is er ruimte voor vragen.
16.25 uur: Vera van Vuuren over het Just Transition Fund en de vier projecten die onlangs een toekenning hebben gekregen:
Infinity met het project Smart & Healthy Buildings Platform
H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant
Project Symphony Wave Power
De Green Incubator van het Techport Innovation Centre
16.55: symbolische overhandiging van de JTF cheques aan de projecten
17.10: felicitaties, dank en slotwoord door Mark Denys, voorzitter Techport
17.15: borrel
18.00: einde

Nog niet aangemeld? Klik dan hier.

Graag tot ziens op 20 september!

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op