Living Labs

Voor verschillende projecten en activiteiten binnen Techport wordt het Techport Innovation Centre een belangrijke centrale plek. Zo ook voor een aantal Living Labs.

De volgende door Techport geïnitieerde Living Labs gaan per maart 2024 vanuit de tijdelijke plek van het Techport Innovation Centre van start:

Het Techport Innovation Centre Green Incubator Programma
Het Field Lab Smart Energy
De Learning Community Waterstof

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op